Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den...
februar 4, 20190 DownloadsDownload