Årsmøte i WSO Oslo og Akershus

Invitasjon til Årsmøte i WSO Oslo og Akershus

Lørdag 16. mars 2019 kl. 13.00 i WSOs lokaler 

i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje

Her er dagsorden for møtet: 

1. Konstituering

  • valg av møteleder og referent
  •  valg av to protokollunderskrivere
  •  godkjenning av innkalling.

2. Årsmelding 2018

3. Regnskap 2018

4. Valg    

  • valg av nytt fylkesstyre
  • valg av ny valgkomité  
  • forslag om endring av navn til WSO Oslo og Viken fra 2020 
  • Kontaktperson i valgkomitéen: Haakon Sandøy, epost: haakonsandoy@yahoo.no

Påmelding til tlf. 22 41 35 90 eller e-post til osloakershus@wso.no

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret i WSO Oslo og Akershus Fylkeslag 
v/ leder Bjørn Brahman

Alle medlemmer er velkommen på møtet, men kun de som har betalt kontingent for 2018 eller er livstidsmedlemmer har stemmerett

Del artikkelen