Møte om tvangsbehandling 17. oktober kl 1715

We Shall Overcome – WSO inviterer til et møte i forkant av høringen på Tvangsbegrensningsloven – NOU 2019:14, den 17. oktober kl 17.15 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo.

Hvordan står lovforslaget seg i forhold til menneskerettigheter, kunnskapsgrunnlag og behovet for beskyttelse mot overgrep, sett fra perspektivet til de som utsettes for det. 

Det er foreslått til dels store endringer, og vi vil se på de forslagene som angår tvangs-behandling i psykisk helsevern, hovedsakelig tvangsmedisinering og elektrosjokk uten fritt og informert samtykke. 

Dette er forslag som vil ha konsekvenser for flere grupper, både utviklingshemmede, mennesker med demens og pasienter i psykisk helsevern og rusbehandling.

Tvangslovutvalget inviterte i løpet av sitt arbeid 59 personer/ instanser inn til å innlede på sine møter, av disse var det kun 2 som selv hadde erfaring med tvang. 

Tvangsmedisinering er noe av de mest inngripende det pr. i dag er lov å gjøre mot noen i Norge, det handler om kjemisk endring av tanker, følelser og personlighet mot noens vilje. Elektrosjokk kan gi store permanente skader, med tap av minner og kognitive evner og endring av personlighet. Tvangs-behandling har enorme konsekvenser for de som utsettes for det, og det må ha konsekvenser for hvordan lovverket skal se ut.

Det er dissenser til flertallets innstilling på både tvangsmedisinering og elektrosjokk uten fritt og informert samtykke. Disse finnes på side 582 og side 593 i NOUen. 

De skriver «Er det riktig å tvinge mennesker til å ta medisiner som bare noen få har nytte av og som skader mange?»og «Kan det være slik at et forbud er det som skal til for å gi støtet til endringer i en behandlingskultur som synes å leve underlig vel med at store deler av den behandlingen som påtvinges lidende mennesker, ikke virker etter hensikten.»

Program:

Ketil Lund vil innlede om tvangsmedisinering, og Mette Ellingsdalen vil gi en innledning om elektrosjokk uten samtykke og tilstøtende tema. Flere bidrag fra mennesker som har vært utsatt for tvangs-behandling kommer underveis i møtet.

Det vil bli dialog og mulighet til å stille spørsmål gjennom møtet.

Det er et åpent møte, og vi ønsker spesielt velkommen dere som skal skrive høringssvar innen 16.12.

Kompendie Tvangsmedisinering Ketil Lund

Powerpoint Mette Ellingsdalen

Del artikkelen