Om Amaliedagene 

WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Aurora støtteforening og Landsforeningen for overvektige, er medarrangører. Landsforeningen for pårørende innen Psykisk helse i Oslo og Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk.

Vi har et rikholdig arrangement med workshops, tilfriskningshistorier, spennende foredrag, underholdning og åpen mikrofon.

Amaliedagene har egen nettside: http://www.amaliedagene.no/

  

Amaliedagene ble første gang arrangert i 1999 og har gradvis vokst seg større. Amaliedagene fletter sammen sosiale, kulturelle, faglige og politiske aspekter for å framskynde en bedre forståelse av psykisk helse enn vi har idag. Dette årlige arrangementet er en møteplass der fagfolk og brukere møtes som mennesker, noe som gir grobunn for et inspirerende og nytenkende miljø.

Amaliedagene har utviklet seg fra en brukerfestival til en brukerstyrt konferanse med fagdag, debatt, filmdag, workshop og festivaldag. Amaliedagene baseres på frivillig arbeid. Alle arrangementer er åpne og gratis for alle.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis av psykisk helsearbeid forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative veier til bedre psykisk helse.

Programmet blir satt i forhold til aktuelle tema og problemstillinger i samfunnet. Innholdet er basert på et’ nedenfra og opp perspektiv’ hvor komiteen alltid har lagt ekstra vekt på erfaringsperspektivet gjennom sterke brukerhistorier. Amaliedagene har i alle år forsøkt å være en arena som synliggjør en ofte taus og tilsidesatt gruppe i samfunnet.

Arrangører:

Lokallaget av landsforeningen We Shall Overcome – WSO Oslo/Akershus  

En bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. WSO jobber for en ikke-diskriminerende lovgivning, rettsikkerhet og medisinfrivillige behandlingsforløp.

www.wso.no

Aurora  

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.

www.aurora-stotteforeningen.no

.

Landsforeningen for overvektige 

.

 

Amaliedagene støttes av:

Oslo Kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, LPP Oslo.