Videoklipp fra foredrag Amaliedagene

Nyere videoer på Amaliedagene sin egen nettside: http://www.amaliedagene.no/

 

2017

Kari Kjønaas Kjos, leder for Helse- og omsorgskomiteen sto for den offisielle åpningen i 2017

Geir Nyvoll om medisinfrie behandlingstilbud i Norge

Maja Thune: Kjærlighet som medisin

Odd Sverre Pedersen fra Utsattmann forteller sin overgrepshistorie under Amaliedagene 2017

Vårin L. Sørmeland: En sterk historie om en ødelagt barndom på grunn av seksuelle overgrep

Ingrid Johanne Vaalund: En historie om seksuelle overgrep som førte til feilbehandling og feildiagnostisering i psykisk helsevern

Stine Kühle-Hansen er utdannet sexolog og temaet for foredraget er «Hvordan rehabilitere egen seksualitet etter seksuelle overgrep

De fire foredragsholderne under temadagen om seksuelle overgrep svarer på spørsmål fra salen

Morgenstellet er et rehabiliteringstilbud som hjelper rusavhengige til å bli rusfrie

Musikalsk møte med poeten Trond Bjertnes, som har Asperger syndrom og gitarist og produsent Frode Barth

.

2016

Foredrag av psykiater Ola Nordviste 2016

.

2015

Offisiell åpning v/ Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Foredrag v/ psykiater Dag Coucheron

Presentasjon av Personlig ombud v/ representanter fra PIO-senteret i Oslo

Om Amalie Skram’s medforfatterinner, v/ kulturformidler Odd Georg Murud

 

2014

 

Videoklipp:

Offisiell åpning v/ Helse- og omsorgsminister Bent Høie

 

2012

 

Videoklipp:

Ofisiell åpning v/ Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Tellevik Dahl

 

2011

 

Videoklipp:

Fra debatt om tvang og Paulsrudrapporten, Mette Ellingsdalens innlegg

Stand-up med Jan- Magne Sørensen: Mot normalt- helt naturlig

Erfaringsinnlegg fra Siv Helen Rydheim

 

 

Utdypende informasjon om foredraget lørdag 20. august:

 

Tvangstrøyer og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet.

v/ Inger Beate Larsen og Anders Johan W. Andersen, Universitetet i Agder

I denne sesjonen løfter vi fram en studie av 12 skandinaviske selvbiografier utgitt i perioden 1918 til 2008. Selvbiografiene er skrevet av mennesker som av seg selv og/eller av andre har blitt betegnet som psykisk lidende, og de er analysert med sikte på å få svar på følgende spørsmål:

1) Hvordan beskriver brukere av psykisk helsevern seg selv, og hvilke motiver oppgir de for å nedfelle sine erfaringer skriftlig?

2) Hvilke skriftliggjør voksne mennesker sine erfaringer med å være psykisk lidende?

3) Hvordan beskriver skandinaviske brukere av psykisk helsevern sine erfaringer med den hjelpen de ble tilbudt?

Resultatene fra studien blir presentert i tre artikler, hvorav to allerede er publisert (1 og 3). Disse blir tilgjengelige under konferansen. I dette innlegget blir forfatternes beskrivelser av erfaringene med hjelpetilbudene vektlagt.

 

Foredrag Amaliedagene 2010

Jim Gottstein, Amaliedagene 23 august 2010

«The Potential Role of Strategic Litigation in Achieving a Recovery Oriented Mental Health System»

 

Mer informasjon om og fra Jim Gottstein finner du på www.psychrights.org

 

Thor Rogan, Helse og Omsorgsdepartementet, Amaliedagene 23. august 2010.

» Tvangens dager er talte – tvang og helsepolitikk»

 

Odd Volden, Amaliedagene 24 august 2010.

 

«Mental Helse rimer på frelse – noen tanker om brukerorganisasjoner som kilde til mening og håp»

Odds foredrag er en leseverdig tekst, også om du ikke var tilstede og hørte ham.

 

Foredrag Amalidagene 2008

Dette er foredrag som ble holdt på fagdagene under Amaliedagene 2008.

 

Presentasjonen til Gudrun Dieserud «Oppfølging av selvmordforsøkere og etterlatte etter selvmord» finner du her

 

Presentasjonen til Georg Høyer «Kan psykiatri overprøve menneskerettighetene» finner du her