Innholdet på disse nettstedene samsvarer ikke nødvendigvis med hva WSO står for.

 

Nettsteder:

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp http://medisinfrietilbud.no

Informasjon og debatt om medisinfrie tilbud  Medisinfri.no

ICJ – International Commission of Jurists   Pro Bono-gruppen

Mad in America

Sommerfugleffekten   http://www.sommerfugleffekten.no/forside 

Filmen Lykkepillen  http://www.lykkepillenfilm.no

Stiftelsen Humania   http://www.stiftelsenhumania.no

Silje Benedikte Stiftelsen http://siljebenediktestiftelsen.no

Dugnadforfrihet.no

Blogger:

Sigruns blogg.

Her finner du en oversikt og Sigruns kommentarer til mye som står om psykisk helse i media.
http://stomm-blog.blogspot.com/

 

Ettertid – ser de ikke, eller fortier de?

Jan Olaf Ellefsen sin blogg.
http://janolaf.wordpress.com/

 

Siv Helen Rydheim- forfatter og erfaringsformidler

http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com/

 

Siv Helen Rydheim: Psykoseerfaringer

http://sivryd.wordpress.com/

 

Organisasjoner

HVITE ØRN – Bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse

Hvite Ørn har et grunnsyn som går ut på at alle mennesker kan utvikle seg, og arbeider for at alle skal få velge både sin egen livsvei og sin egen behandlingsform innen det psykiske helsefeltet.

post@hviteorn.no    www.hviteorn.no

Leder: Jan Magne Sørensen

 

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse,  Oslo

LPP organiserer pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er en ”ren” pårørendeorganisasjon. LPP lokal- og fylkeslag over hele landet, og LPP Oslo er et av disse.

Hammersborg torg 3, 0179 Oslo

post@lpposlo.no

www.lpposlo.org

Tlf. 22 49 19 22

 

Mental Helse

Mental Helse er landets største brukerorganisasjon innen psykisk helse. De har fylkeslag i alle fylker.

www.mentalhelse.no

post@mentalhelse.no

Storgata 38, 0182 Oslo

 

AURORA – Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.

www.aurora-stotteforening.no

P.b. 8815 Youngstorget, 0179 Oslo.

post@aurora-stotteforening.no

Besøksadresse: Unity, rom 202, Møllergt. 23, Oslo.

 

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid – NFPH

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH)
NFPH er en organisasjon for alle med interesse for psykisk helsearbeid, også brukere.

Rådet for Psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon og arbeider for å bidra til et best mulig liv for mennesker med psykiske lidelser og pårørende, og skape et rausere og varmere samfunn.

www.psykiskhelse.no

Besøksadresse: Dronningensgate 13. Postadresse: Postboks 817, Sentrum,

Tlf. 23 10 38 80.

post@psykiskhelse.no

 

World Network Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

WSO er medlem av WNUSP, som er en internasjonal organisasjon for brukere og overlevende fra psykiatrien.

www.wnusp.net

 

European Network of (ex)Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP).

WSO er medlem av ENUSP, som er en europeisk organisasjon for brukere og overlevende fra psykiatrien.

www.enusp.org

 

Mind Freedom International

MFI is an independent nonprofit coalition defending human rights and promoting humane alternatives for mental and emotional well being. WSO er «supportgroup» for Mind Freedom.

www.mindfreedom.org