WSO Oslo og Akershus

Om fylkeslaget WSO Oslo og Akershus

WSO Oslo og Akershus er Landsforeningen We Shall Overcome’s største fylkeslag med litt over 200  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Akershus-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Møllergata 12, 5. etasje. 

 

Styre valgt på årsmøtet 24.06.2017:

leder Pandora Holmlund (pandora@wso.no)

nestleder Espen Pedersen

kasserer Håvard Enberg

styremedlemmer Selin Kibar og Per Otto Waglen.

 

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Akershus, Møllergata 12, 0179 Oslo