WSO Oslo og Akershus

Om fylkeslaget WSO Oslo og Akershus

WSO Oslo og Akershus er Landsforeningen We Shall Overcome’s eneste fylkeslag med ca 250  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Akershus-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Østerdalsgata 1 L, 3. etasje. 

 

Styret i WSO Oslo Akershus består nå av følgende medlemmer:

leder Bjørn Brahman (osloakershus@wso.no)

styremedlemmer: Kaare Halvorsen og Jorunn Huser.

varamedlemmer: Bente Juvodden og Espen Pedersen

 

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Akershus, Østerdalsgata 1 L, 0658 Oslo