WSO Oslo og Akershus

Om fylkeslaget WSO Oslo og Akershus

WSO Oslo og Akershus er Landsforeningen We Shall Overcome’s største fylkeslag med ca 250  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Akershus-regionen. Vi holder til i samme lokale som Landsforeningen i Møllergata 12, 5. etasje. 

 

Styret i WSO Oslo Akershus består nå av følgende medlemmer:

leder Bjørn Brahman (osloakershus@wso.no)

styremedlemmer: Roald Evjen, Kaare Halvorsen og Jorunn Huser.

varamedlemmer: May-Sylvi Nilsen, Bente Juvodden og Espen Pedersen

 

Kontaktadresse til styret er osloakershus@wso.no

Postadresse: WSO Oslo og Akershus, Møllergata 12, 0179 Oslo