WSO Oslo og Akershus

Om fylkeslaget WSO Oslo og Akershus

 

WSO Oslo og Akershus er Landsforeningen We Shall Overcome’s største fylkeslag med litt over 200  medlemmer, eget organisasjonsnummer og økonomi. Vi samarbeider tett med Landsforeningen WSO og har medlemsaktivitet for de som bor i Oslo og Akershus-regionen.

 

Vi har et styre med leder Bjørn Ingar Pedersen, kasserer Håvard Enberg, styremedlemmene Espen Pedersen og Håkon Rian Ueland.  Varamedlemmene Jens Kristian Haga, Aud Henriksen, Madelene Gulbrandsen og May-Sylvi Nilsen . Kontaktperson i styret er leder Bjørn Ingar Pedersen (bjørn.ingar@wso.no).

Valgkomite: Haakon Sandøy og Elin Sverdrup Thygesson.

 

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på eller om du ønsker å engasjere deg i kampen for menneskerettigheter i psykiatrien. Vi trenger engasjerte mennesker som er villig til å støtte saken vår og ikke minst så økes støtten fra Oslo kommune for hvert nytt medlem vi får.