Sentralstyret

Lansforeningen We Shall Overcome – WSO

Sentralstyret valgt på landsmøte 30. april 2017

Leder i sentralstyret: Håkon Rian Ueland

Nestleder: Liv Skree

Kasserer: Grete Johnsen

Sekretær: Kristin Sommerseth

Styremedlemmer:

Espen Pedersen

Bjørn Ingar Pedersen

Dag Erik Tinghaug

Varamedlemmer

  1. Hege Westbø
  2. Monica Løschbrandt