Ressursgruppe for stemmehørere

Møter for stemmehørergruppa våren 2017. Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette …

AKSJON FOR MEDISINFRIE TILBUD

Vi krever at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fått egen webside: www.medisinfrietilbud.no   …