Frisk uten medikamenter?

Frisk uten medikamenter? – En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern  Rapporten fra Kompetansesenter for Brukererfaring og …