AKSJON FOR MEDISINFRIE TILBUD

Vi krever at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak. Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fått egen webside: www.medisinfrietilbud.no   …

En mirakelpille for psyken?

Robert Whitaker, journalist, USA, som bla.a har skrevet bøkene «Mad In America» og «Anatomy of an Epidemic» vil presentere forskningen …

WSO i FNs Torturkomite

Norge ble eksaminert i FNs torturkomite 29 oktober – 2. november. WSO har levert skyggerapport og vi deltok i høringen. …