WSO søker organisasjonssekretær i 30 % stilling

Stillingen har et vidt spekter av arbeidsoppgaver, og krever evne til å jobbe selvstendig og sette seg inn i nye ting.  

Aktuelle arbeidsoppgaver er  

  • Tilstedeværelse på kontoret med praktiske oppgaver knyttet til drift og noe administrasjon.
  • Kontaktpunkt og oppfølging av likepersonsarbeid og frivillige.
  • Oppfølging av prosjekter.

Vi søker en person med gode kommunikasjonsevner og romslighet i møte med mennesker.

Må kunne kommunisere godt skriftlig og ha grunnleggende kompetanse i bruk av data og digitale verktøy.

Personlig egnethet vektlegges.

Mennesker med egenerfaring med psykiatri oppfordres til å søke.

Ansatte i WSO må kunne jobbe i tråd med WSOs formål og prinsipprogram.

Arbeidssted: WSOs kontor i Oslo

30 % stilling, mulighet for utvidelse av stilling. Mulighet for noe fleksibel arbeidstid.

Lønn etter avtale. 

Søknad sendes post@wso.no innen 30. april 2021. 

Del artikkelen