WSO i FNs Torturkomite

Norge ble eksaminert i FNs torturkomite 29 oktober – 2. november. WSO har levert skyggerapport og vi deltok i høringen. …

Foredrag fra Amaliedagene

Her er powerpoint-presentasjonene fra fag/ erfaringsdagene under Amaliedagene Elektrosjokk-behandling ved alvorlig depresjon – i konflikt med den hippokratiske eden? Roar …

Ratifisering av CRPD

WSO leverte inn høringssvar og deltok i den muntlige høringen Stortinget 9. oktober om tilslutning til FN-konvensjonen om rettighetene til …