WSO-posten nr. 1-2022

Grete Johnsen Blogg

WSO-posten nr 1 – 2022 er nå publisert og sendt til medlemmene. Den inneholder blant annet to høringssvar som WSO …

WSO-posten nr 4 – 2021

Grete Johnsen Blogg

WSO-posten nr 4-2021 er nå publisert og sendt til medlemmene. Styret i WSO ønsker medlemmer og venner en god og …

ERNI-erklæringen

Grete Johnsen Blogg

ERNI-erklæringen: Følelser er ikke sykdom er opprettet til felles støtte for likesinnede som ser nødvendigheten av radikale endringer i psykisk helsefeltet. …