«Alternatives beyond psychiatry» (2007) Peter Lehmann og Peter Stastny (engelsk)

(ISBN: 978-0-9545428-1-8)

Boken er skrevet av 61 personer; psykiatere, terapeuter, forskere, jurister, pårørende, brukere og overlevere. Alle som ønsker å vite mer om alterntive måter å møte livskriser på bør lese denne boken. Mange ulike prosjekter er beskrevet, fks. Soteria, Runaway House.

(Ex)users and survivors of psychiatry, therapists, psychiatrists, social scientists, lawyers and relatives report about their alternative work, their objectives and successes, their individual and collective experiences. The book highlights alternatives beyond psychiatry, current possibilities of self-help for individuals experiencing madness, and strategies toward implementing humane treatment.

Boka kan bestilles i bokhandel, eller her http://www.peter-lehmann-publishing.com/

Recovery.

Les mer om det danske Recovery-prosjektet her http://www.recovery-orientering.dk/

Den danske bruker og overlevende foreningen LAP har satt Recovery ut i praksis. Det kan du lese mer om her www.lap.dk og her www.psykiatribrugere.dk (LAP København).

Brukerstyrt Botilbud.

Det ble i 2003 utarbeidet en rapport om Brukerstyrt Botilbud i Oslo – BruBO. Dette var resultatet av et forprosjekt, BruBo har ikke blitt realisert, til tross for at rapporten viser til gode resultater med brukerstyring.

BruBo rapporten «Brukerstyring – en vei til et bedre liv» finner du her.

Personlig ombudsordning.

Personlig ombud er utviklet i Sverige, først i den svenske brukerbevegelsen (RSMH) i Skåne. Det har etterhvert blitt en landsdekkende ordning i Sverige. Vi har foreløpig ikke noen tisvarende ordning i Norge.

Rapporten «Et nytt yrke tar form – personlig ombud, PO» fra den svenske socialstyrelsen oppsummerer ordningen, og resultatene så langt.

Mer informasjon kan du finne på http://po-skane.org/