WSO´s lokallag leverer også inn høringsutalelser i forskjellige politiske sammenhenger.

 

Helse Nord har hatt  «Tiltaksplan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern i Helse Nord» ute på høring, og WSO Bodø har levert høringssvar.

WSO Bodøs høringssvar

Høringsutkastet finner du her.