Hva skjer

Her vil vi legge ut informasjon om forskjellige arrangementer som kan være av interesse.
For mer informasjon om hva som skjer i WSO, se WSO-posten.
.
Temamøte 6. september 2017 kl 17.00
Vi viser filmen

«Take These Broken Wings» [«Ta Disse Brukne Vinger»], en filmdokumentar av regissør og tidligere psykoterapeut Daniel Mackler, som viser at mennesker kan bli helt friske fra schizofreni uten psykofarmaka. I følge størsteparten av feltet innen psykisk helse, og selvsagt farmasi industrien, er dette ikke mulig. Filmen fokuserer på livene til to kvinner – heltinner for meg – som begge ble friske fra schizofreni. Filmen sporer røttene for deres

schizofreni tilbake til barndomstraumer, og beskriver inngående den vellykkede terapien med begavede terapeuter.

Den første kvinnen er Joanne Greenberg (som har vært helt frisk i over 50 år), den bestselgende forfatteren av «Jeg Lovet Deg Aldri en Rosenhage». Den andre kvinnen er Catherine Penney (som har vært helt frisk i over 30 år), en psykiatrisk sykepleier i California, hvis tilfrisknings fortelling ble nedtegnet av hennes terapeut, Daniel Dorman, MD, i boken «Dante’s Cure: A Journey Out of Madness».

Deres bidrag er innvevd med intervju med kjemper på schizofrenifeltet. Dette inkluderer Peter Breggin, MD (forfatter, Toxic Psychiatry/Giftig Psykiatri), Robert Whitaker (journalist, forfatter, «Mad in America/Gal i Amerika og Anatomy of an Epidemic/Epidemiens Anatomi), ag Bertram Karon, PhD (forfatter, «Psykoterapi i forhold til Schizofreni: Treatment of Choise»). Med i filmen er også over 100 intervju klipp av fremmede som er filmet i New York City’s Washington Square Park, og som deler sine synspunkter på schizofreni.

Filmen er tekstet på 19 språk.

.
Temamøter høsten 2017

Det blir temamøter på WSO-kontoret den første onsdag i hver måned kl 17-19.

Det har vært temamøter  1. februar, 15. februar, 15. mars og 5. april, 3. mai og 14. juni. Møtet 24. mai ble avlyst pga sykdom.

Det neste møtet blir 6. september.

Møtene høsten 2017 blir videre 4. oktober, 1. november og 6. desember.

Hvis du vil motta epost- eller SMS- invitasjoner til temamøtene fremover, med informasjon om tema og eventuelle foredragsholdere, send beskjed til post@wso.no, SMS til 901 44 038 eller ring 22413590 man-ons-fre 12-15.

.
Ressursgruppe for stemmehørere

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje

Neste møte:  28. august 2017   kl 17.30-19.30

Møtene høsten 2017 blir 28.8, 18.9, 9.10, 30.10, 20.11 og 11.12  kl 17.30-19.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

 

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no

.