Hva skjer

Her vil vi legge ut informasjon om forskjellige arrangementer som kan være av interesse.
For mer informasjon om hva som skjer i WSO, se WSO-posten.
.

Mental Helse Oslo og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

inviterer til kurs i konflikthåndtering 5. og 6. desember 2017

Kl. 09.00-15.00

Sted: WSO’s lokaler i Møllergt. 12, 5. etg.

Dette er et kurs hvor vi fokuserer på å håndtere og løse konflikter.

Kurset er lagt opp med litt teori, en del jobbing i refleksjonsgrupper, hvor det blir diskutert en del problemstillinger som:

  • Hva er en konflikt?
  • Hvordan beholde roen i møte med sinte og frustrerte mennesker
  • Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse
  • Den vanskelige samtalen

 Kommunikasjon

Nøkkelen til løsning er kommunikasjon, og vi vil her ta for oss hvordan hver enkelt, ved hjelp av god kommunikasjon, kan bidra til å løse konflikter.

Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Påmelding til Bente Høgseth, oslo@mentalhelse.no, 97095052, innen 25. november 2017.

Det blir lunsjservering, så vennligst gi beskjed ved påmelding om du har noen matallergi.

 

.
Temamøte 1. november 2017 kl 17.00
Vi viser den helt nye dokumentarfilmen CrazyWise. Den er på engelsk uten norsk tekst.
Her kan du lese om filmen og se en trailer: https://crazywisefilm.com
Crazy…or wise? The traditional wisdom of indigenous cultures often contradicts modern views about a mental health crisis. Is it a ‘calling’ to grow or just a ‘broken brain’? The documentary CRAZYWISE explores what can be learned from people around the world who have turned their psychological crisis into a positive transformative experience.
.

Temamøte 4. oktober 2017 kl 17.00

Vi viser dokumentarfilmen «Lykkepillen»

Silje Marie Strandberg var alvorlig psykisk syk. Hun hadde tunge diagnoser som schizoaffektiv- og dissosiativ lidelse. Hun hørte stemmer, hallusinerte, drev med alvorlig selvskading, hadde spiseforstyrrelser og prøvde gjentatte ganger å ta livet sitt. Hun var så syk at ingen trodde at hun noen gang kunne bli frisk. Men etter 10 år i psykiatrien, 10 år med tvangsinnleggelser, isolasjon, beltelegging, elektrosjokkbehandlinger og tung medisinering ble hun til slutt helt frisk. Den store forskjellen ble den psykiatriske sykepleieren Lone som strakk seg lengre enn det som var vanlig og akseptert med tanke på nærhet og egeninnsats. Det fremstår nærmest som et mirakel. Historien er unik, også utenfor landegrensene. Silje Marie og Lone presenteres som en suksesshistorie. En historie om håp. En solskinnshistorie. Og historien er alt dette. Men det er også historien om ei ung jente med knust selvbilde som mistet 10 år av livet sitt. Hvorfor gikk det så galt? Hadde hun trengt å gjennomgå det som hun selv omtaler som «10 år med tortur»? Det er disse spørsmålene Silje Marie leter etter svar på i dokumentarfilmen «Lykkepillen».

.

Temamøte 6. september 2017 kl 17.00
Vi viser filmen

«Take These Broken Wings» [«Ta Disse Brukne Vinger»], en filmdokumentar av regissør og tidligere psykoterapeut Daniel Mackler, som viser at mennesker kan bli helt friske fra schizofreni uten psykofarmaka. I følge størsteparten av feltet innen psykisk helse, og selvsagt farmasi industrien, er dette ikke mulig. Filmen fokuserer på livene til to kvinner – heltinner for meg – som begge ble friske fra schizofreni. Filmen sporer røttene for deres

schizofreni tilbake til barndomstraumer, og beskriver inngående den vellykkede terapien med begavede terapeuter.

Den første kvinnen er Joanne Greenberg (som har vært helt frisk i over 50 år), den bestselgende forfatteren av «Jeg Lovet Deg Aldri en Rosenhage». Den andre kvinnen er Catherine Penney (som har vært helt frisk i over 30 år), en psykiatrisk sykepleier i California, hvis tilfrisknings fortelling ble nedtegnet av hennes terapeut, Daniel Dorman, MD, i boken «Dante’s Cure: A Journey Out of Madness».

Deres bidrag er innvevd med intervju med kjemper på schizofrenifeltet. Dette inkluderer Peter Breggin, MD (forfatter, Toxic Psychiatry/Giftig Psykiatri), Robert Whitaker (journalist, forfatter, «Mad in America/Gal i Amerika og Anatomy of an Epidemic/Epidemiens Anatomi), ag Bertram Karon, PhD (forfatter, «Psykoterapi i forhold til Schizofreni: Treatment of Choise»). Med i filmen er også over 100 intervju klipp av fremmede som er filmet i New York City’s Washington Square Park, og som deler sine synspunkter på schizofreni.

Filmen er tekstet på 19 språk.

.
Temamøter høsten 2017

Det blir temamøter på WSO-kontoret den første onsdag i hver måned kl 17-19.

Det har vært temamøter  1. februar, 15. februar, 15. mars og 5. april, 3. mai og 14. juni. Møtet 24. mai ble avlyst pga sykdom.

Det neste møtet blir 6. september.

Møtene høsten 2017 blir videre 4. oktober, 1. november og 6. desember.

Hvis du vil motta epost- eller SMS- invitasjoner til temamøtene fremover, med informasjon om tema og eventuelle foredragsholdere, send beskjed til post@wso.no, SMS til 901 44 038 eller ring 22413590 man-ons-fre 12-15.

.
Ressursgruppe for stemmehørere

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje

Neste møte:  28. august 2017   kl 17.30-19.30

Møtene høsten 2017 blir 28.8, 18.9, 9.10, 30.10, 20.11 og 11.12  kl 17.30-19.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

 

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no

.