Elektrosjokk – ECT

Elektrosjokk, eller ECT som det nå heter på fagspråket, er en behandlingsmetode som er omspunnet av myter, feilinformasjon og tilbakeholdelse av informasjon i et omfang som vanskelig kan kalles annet enn løgn. Den informasjonen som gis til pasienter som skal si ja eller nei til denne metoden, er i beste fall mangelfull, men har også vist seg å være direkte feil.

Det er mange historier, også fra Norge, om hvordan mennesker har fått varige skader etter Elektrosjokk. Dette bekreftes også av forskning. De senere år har flere fått pasientskadeerstatning etter skader påført av Elektrosjokk. Allikevel ser ikke dette ut til å påvirke den informasjonen som blir gitt om ECT i særlig grad, og ECT blir fortsatt av mange psykiatere beskrevet som en trygg, utprøvd behandlingsmetode, uten langvarige skadevirkninger.

Bruken av elektrosjokk er økende. ECT er ikke lov å gi ved tvang i Norge, i følge Lov om Psykisk Helsevern. Allikevel skjer dette, ved bruk av nødrettslovgivning. Helsemyndighetene har ikke oversikt over hvilket omfang bruken av ECT har, hverken frivillig eller på tvang.

WSO mener alle har rett på korrekt og allsidig informasjon, hvor man også får vite «det psykiateren ikke vil si». Rett informasjon er grunnlaget for å kunne gi et fritt og informert samtykke, eller ikke gjøre det.

Vi har derfor valgt å gi ut heftet «Den store løgnen – bedrageriet omkring elektrosjokk» Bob Foss, for å bidra til mer tilgjengelig informasjon på norsk om Elektrosjokk, historien og forskningen bak.

Vi oppfordrer alle som er i befatning med ECT, enten som pasient eller behandler, å søke allsidig informasjon om temaet, både fra de som har erfart elektrosjokk og forskning.

Den store løgnen - bedrageriet omkring elektrosjokk

Last ned heftet i PDF her.

«Den store løgnen» i papirverjson kan også bestilles fra WSO

Ta kontakt på post@wso.no eller ring 22413590 mandag-onsdag-fredag mellom 12-15 eller legg igjen beskjed på svareren.

Mer informasjon:

Dr. Peter Breggins informasjonsside om elektrosjokk (på engelsk)

Linda Andres historie. Forfatter av boka «Doctors of deception. What they dont want you to know about Shock Treatement

En ganske ny, norsk blogg om elektrosjokk  eSjokk finner du her.

Artikler om Elektrosjokk i media.

Angrer elektrosjokk, Aftenposten
18.07.05

http://www.aftenposten.no/helse/article1081719.ece

Faren ved Elektrosjokk er undervurdert, Psykisk Helse 1-2007

http://www.psykiskhelse.no/index.asp?id=26434

Uppdrag Granskning SVt Den store Glømskan novemer 09

Mange artikler i forbindelse med to programmer.

http://svt.se/2.120015/1.1774512/lakarna_fick_veta_om_riskerna_med_ect_-_men_inte_patienterna?lid=puff_1774586&lpos=extra_0

Hilde mistet hukommelsen etter elektrosjokk. Tv 2, 12.09.10

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/hilde-mistet-hukommelsen-etter-elektrosjokk-3287196.html

Elektrosjokk til gravide Sykepleien.no04.09.08

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/nyheter/nyhetsartikler/vis?p_document_id=294601

Elektrosjokk – høyspent behandling. Sykepleien.no.

Artikkelen viser at elektrosjokk brukes også ved tvang, i Norge.

http://www.sykepleien.no/ikbViewer/page/sykepleien/nyheter/nyhetsartikler/vis?p_document_id=116605