Samarbeidspartnere

Mad in Norway  madinnorway.org

Menneskerettighetsstiftelsen ReDo – Senter for rettigheter og dokumentasjon https://www.stiftelsenredo.no

Hvite Ørn http://hviteorn.no

Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse http://lpp.no

Mental Helse  http://www.mentalhelse.no

Aurora Støtteforening http://aurora-stoetteforening.no

Uloba https://www.uloba.no/

Borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen https://stopdisk.no/

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  http://www.ffo.no

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse  http://www.erfaringskompetanse.no

Frivillighet Norge  http://www.frivillighetnorge.no

Studieforbundet Funkis  http://www.funkis.no

Tilskuddsgivere

Helsedirektoratet  https://helsedirektoratet.no

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet  https://www.bufdir.no

Oslo Kommune https://www.oslo.kommune.no

Stiftelsen Dam https://www.dam.no/