Bøker

WSOs bibliotek 

Bøkene er til utlån for medlemmer, enten ved at man kommer innom kontoret eller ved å få tilsendt bøker og returporto i posten. 

Bokliste finnes og kan lastes ned via følgende link (Listen vil alltid være oppdatert når du bruker denne linken):  
https://www.jottacloud.com/s/130cd69deeb0b0446f8b673671908c1e2bd

Ellers kan du ringe til kontoret og etterspørre bøker. WSO har bra utvalg av gamle og nye bøker med psykiatrikritikk og erfaringer fra psykiatrien. I tillegg til fagbøker, selvhjelpsbøker, bøker om recovery og aktuelle romaner og biografier.