Her vil vi legge ut informasjon om forskjellige arrangementer som kan være av interesse. For mer informasjon om hva som skjer i WSO, se WSO-posten.

 

2024

WEBINAR – MENNESKERETTIGHETER OG PSYKISK HELSE 29. MAI

Den 29. mai kl. 13.00-14.30 inviterer Erfaringssentrum til et gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen.

Mette Ellingsdalen er leder i bruker/- interesseorganisasjonen WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, som jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Hun vil i dette webinaret ha en introduksjon om hva menneskerettighetene er, når de er i risiko for at de brytes og hva det betyr i psykisk helse/ rus- feltet.

Hun vil også gi et innblikk i hva som ligger i internasjonale føringer fra Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter, som har stor betydning for tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus i Norge.

Webinaret vil bestå av presentasjoner og diskusjon i grupper.

Facebook-arrangement

Påmelding her

 

 

WSO-SAMLING OG LANDSMØTE PÅ TVETEN GÅRD 6. OG 7. APRIL

WSO arrangerer en samling for medlemmer på Tveten gård i Oslo samme helg som vi skal ha landsmøte. Dette blir en mulighet til å treffes og dele erfaringer og fellesskap, lære noe nytt og bidra til å utvikle WSO videre.

Det blir både korte foredrag/ innledninger, og utveksling av erfaring og meninger i grupper og plenum.

Samlingen begynner lørdag 6. april kl. 11 og avsluttes søndag 7. april kl. 17.

PROGRAM

Lørdag:

Kl.11.00 – 11.30: Velkommen, informasjon og kort innledning om WSOs prinsipp-program/WSOs arbeid.

Kl.11.00 – 11.45: Tormod H. Gjedrem, om å formidle erfaringer/forebygge psykisk uhelse

11.45- 12.00: Pause

12.00 – 12.45: Innspill fra deltagerne, hva er viktigst for deg at WSO skal jobbe med? Felles diskusjon.

12.45 – 13.00: Pause

13.00: Hva er de største utfordringene innenfor psykisk helse-feltet for WSO, og hva jobber vi med nå. Mette leder an, innspill og spørsmål underveis.

Kl.14 – 15: Lunsj

Kl. 15 – 17: Landsmøte. Egen innkalling og agenda.

Etter landsmøtet er ferdig inviterer vi de som ønsker til felles måltid med pizza.

Søndag:

11.00: Velkommen og intro ved Kristin

kl.11.15 – 12.00: Foredrag/stand up med Jørgen Kjønø

12.00 – 12.15: Pause

Vi vil jobbe sammen i grupper, etter hvilket tema man er interessert i.

Løs tittel på gruppene:

Nedtrapping av psykofarmaka

Fasilitator: Vivian Karlsbakk

Hvordan forebygge psykisk uhelse og dele erfaringer med hva som hjelper?

Fasilitator: Tormod H.Gjedrem

Erfaringer med tvang

Fasilitator: Kristin Sommerseth

Rettigheter og rettssikkerhet

Fasilitator: Målfrid F. Jensen

12.15 – 13.15: 1. gruppesamtale

13.15 – 13.30: Pause

13.30 – 14.30: Lunsj

14.30 – 15.30: 2. gruppesamtale

15.30 – 15.45: Pause

15.45 – 16.45: Oppsummering fra gruppene og felles samtale. 

 

 

2023

 

Lansering av rapport om inkorporering av CRPD, med panelsamtale om menneskerettighetsbaserte tjenester

7. desember lanserer Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin rapport om inkorporering av CRPD, og hva som må endres.
Leder i WSO Mette Ellingsdalen skal delta i panelsamtale med Didrik Heggdal (BET), Magnus Hald (UNN) og Nikolaj Kunøe (Åpen Dør) om behandlingstilbud som bygger på prinsippene til CRPD om frivillighet og autonomi.
Arrangementet er på Litteraturhuset kl 09 – 10.30 og åpent for publikum både fysisk og på stream.
Programmet for rapportlanseringen og påmelding: LDO – Velkommen til rapportlansering om CRPD

 

Julebord for medlemmer i WSO

Søndag 3. desember kl. 17.00 på Heim Gastropub, St. Hanshaugen, Colletts gt. 33, Oslo. Skriftlig påmelding innen 22. november med menyvalg, se: Julebord i WSO på Heim Gastropub | WSO

 

Seminar om trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter, Litteraturhuset, Oslo

Mad in Norway, 1. desember kl. 10.00-17.00.

Seminaret er gratis, ingen påmelding.

På programmet:

Åpningsinnlegg ved leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Tone Wilhelmsen Trøen

Jørgen Kjønø (Dex Carrington) er en etablert norsk komiker og TV – personlighet som gikk på flere psykiatriske medikamenter i lang tid og brukte flere år på å slutte med dem. Han forteller en sterk og inspirerende historie om en tøff og vanskelig vei ut av psykiatrien.

Anders Sørensen er klinisk psykolog og ph.d. i nedtrapping av psykofarmaka. Anders forsker på nedtrapping av psykiatriske medikamenter og har egen praksis i København, hvor han primært hjelper mennesker med å trappe ned på antidepressiva, antipsykotika, sovemedisin og andre avhengighetsskapende medikamenter.

Fastlege Andreas Heck og erfarer Sigrun Wike i samtale med Birgit Valla om nedtrapping.

Kunstneriske innslag ved Kjellaug Gjestrum. For flere detaljer, se: Trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter (litteraturhuset.no)

 

Amaliedagene 2023

Amaliedagene fra 19. til 22. august foregår på Litteraturhuset i Oslo. Se egen side med program: https://amaliedagene.no/

 

Temamøte med overlever Tone Olesrud og psykiater Øyvind Tjeldnes

WSO arrangerer et temamøte for medlemmer og andre torsdag 25. mai kl 18-20.

Møtet vil holdes på Frivillighetssentralen på St.Hanshaugen, Louisesgate 30.
Like ved bussholdeplassen Collets gate hvor buss 37 stopper.

Det vil også bli mulig å følge temamøtet på Zoom. Det vil bli enkel servering.
Påmelding til post@wso.no eller tlf. 901 44 038 innen 19. mai.

Det blir foredrag og samtale. Overlever Tone Olesrud og psykiater Øyvind Tjeldnes vil fortelle om Tones opplevelser med feilbehandling i psykisk helsevern og hennes kamp i klagesystemet og rettssystemet for å få pasientskadeerstatning. Tone tok kontakt med helsetjenesten på grunn av søvnproblemer. Hun fikk både demens – og schizofrenidiagnose og ble feilbehandlet med store mengder psykofarmaka gjennom flere år, inntil det ble oppdaget at det var en ubehandlet B-12 mangel som var årsak til hennes problemer.

 

Tur til Nasjonalmuseet

Vi inviterer medlemmer i Oslo-området til besøk med omvisning på Nasjonalmuseet 

Onsdag 3. mai kl 15.00  

WSO betaler billetter og omvisning. Vi spanderer også en kaffe/te med noe å bite i. Begrenset plass.

Påmelding til post@wso.no. Eller ring / send sms til 901 44 038.

Påmeldingsfrist: 28. april. 

 

2022

Lokallaget har gleden av å invitere til en tur og to arrangementer i mai og juni.

Det kreves påmelding.

17 mai middag,

kl 15.00-17.00, på Schrøder Restaurant, Waldemar Thranesgt. 8.

16 plasser er tilgjengelig. Wso spanderer en hovedrett. Vel møtt!

Påmelding innen fredag 13. mai til post@wso.no eller til tlf. 901 44 038

Dagstur til Kistefos Museum

med Finn Carlsen Turistbusser a/s. Onsdag 15.06.22, kl 11.00.

Kistefos Museum er en kulturdestinasjon i vakre omgivelser, og består av en imponerende skulpturpark på 200 mål , to kunstgallerier (The Twist og Nybruket Galleri) samt et industrimuseum. The Twist er både et galleri, en bro og en skulptur i seg selv, et unikt utstillingslokale som har høstet internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Randselva slynger seg gjennom hele parken. Vi får 4 timer til disposisjon der. Midt i skulpturparken er det en kafe’ der man kan kose seg både inne og ute. Nb! Det er lov å ha med piknik kurv inn på området.  Wso spanderer en rett på hver. Butikker og toaletter er lokalisert rundt samme plass. Se mer informasjon om Kistefos Museum via nettet.

Kistefos er et stort naturområde beliggende i et naturlig kupert terreng med grusdekte veier. Enkelte stigninger kan være utfordrende for de med dårlige ben eller som bruker rullestol, men det er mulig å velge alternativ rute. Det anbefales gode sko og klær etter vær.

Wso betaler turen som koster kr 575,- pr . person, inkluderer transport med buss og inngangsbillett til området. Wso har bestilt 20 plasser.

Avreise: Bussterminalen i Oslo, se skjerm ved oppmøte. Kl 11.00. Oppmøte kl 10.30.

Flott rundtur over Sollihøgda, Kistefos, Hadeland og hjem. Det blir 4 timer til disposisjon.

Påmelding: Innen fredag 10. juni til post@wso.no eller til tlf. 901 44 038.

 

Kjærlighet som medisin

WSO Oslo og Viken har 10 billetter til arrangementet «Kjærlighet som medisin», arrangert av Maja Thune med fleire.

Tid og sted: Torsdag 16 juni kl 18.00 i Kulturkirken Jakob, Hausmannsgate 14 i Oslo.

Frå arrangementets Facebookside:

«Mange av de såkalte diagnosene er i utgangspunktet naturlige reaksjoner som oppstår gjennom kriser, etter tøffe livsbelastninger og/eller vanskelige oppvekstvilkår. Kan disse uttrykksmåtene forstås og helbredes på en ny og annerledes måte ? Det tror vi.

Derfor ønsker vi å dedikere denne kvelden til historier frå virkeligheten som forteller om en vei ut av diagnoser og medisiner. Personlige beretninger vil bli delt, sammen med fagfolks perspektiver og erfaringer. Kulturelle innslag vil bidra til at vi kan synke dypere inn i disse temaene.

Med oss i år har vi: Anne Luise Kirkengen, Geir Lippestad, Johan Stiernstedt, Sebastian Christensen, Benedicte Torget, Øystein Sevaag, Marainne Mjaaland, Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson, Susanne Fuhr, Lovise K, Ann Kristin Davidsen, Kristina Merete Støvik, Merethe Lindstad, Tove Gundersen og Overraskelser….»

https://www.facebook.com/events/3097004913848207

Påmelding så fort som mulig eller innen 16. mai til post@wso.no eller tlf. 901 44 038

 

Ressursgruppe for stemmehørere vinter / vår 2022

Sted:  WSOs nye lokale i Waldemar Thranes gate 1 B, 2. etasje

Tid: Kl 17.30

Datoer for vårhalvåret 2022: 24. januar (avlyst), 14. februar, 14. mars, 4. april, 25. april, 23. mai og 13. juni

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Hver deltaker søker å finne språk, bruke egne ord og dele eget perspektiv. Man må ikke snakke hvis man ikke vil. Åpen dialog forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og forklaringer og aksepterer hverandres forståelser uten å prøve å overbevise andre om at egen forklaring er den eneste rette for andre.

Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtene er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til ordet.

 

2021

JULETUR TIL HADELAND GLASSVERK 8. DESEMBER

Vi reiser med Finn Carlsen Turistbusser fra Oslo kl. 10. 
På Hadeland Glassverk blir det julemiddag kl. 14.30.

Finn Carlsen holder av 15 plasser i første omgang til bussen 08.12., men vi kan få flere seter om det er interesse for det.

PÅMELDINGSFRIST ER 9. NOVEMBER. 
Ring 22413590/90144038 (sms), eller send e-post til post@wso.no

JULEBORD PÅ DOVREHALLEN 12. DESEMBER

Storgata 22 (2.etg). Tlf: 22172100. www.dovrehallen.no kl, 18–21

Vi har reservert 50 plasser.

PÅMELDINGSFRIST ER 3. DESEMBER.  
Ring 22413590/90144038 (sms), eller send e-post til post@wso.no

OPPLYS HVA DU ØNSKER Å SPISE fra Dovrehallens meny. Det vanligste er ribbetallerken, juletallerken, pinnekjøtt og vegetarrett. (Meld fra om eventuelle allergier, intoleranser og spesielle ønsker.)

Arr.: WSO Oslo & Viken Fylkeslag

Ressursgruppe for stemmehørere starter opp igjen 

Sted: WSOs lokaler i Østerdalsgata 1L, 3.etasje.
Tid: Kl 17.30

Datoer for høsthalvåret 2021: 30. august, 20. september, 11. oktober, 1. november, 22. november og 13. desember. 

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer.

Hvis du ønsker å delta, bor på Østlandet og kan reise frem og tilbake på dagen, vil du som er medlem få dekket reiseutgifter fra WSO.

.

 

Åpent hus 

Hver onsdag kl. 12-15 har vi åpent hus.
Vel møtt til sosialt og hyggelig samvær og en kopp kaffe eller te med noe attåt.

På mandag og fredag er kontoret bare åpent for besøk etter avtale med kontorvakt eller en av våre likepersoner. Send e-post til post@wso.no eller ring 22 41 35 90 for avtale. Telefontiden vil som før være mandag, onsdag og fredag kl. 12-15.

Adresse: Østerdalsgata 1 L

Buss 37, 100 og 110 til Etterstadgata eller T-bane til Ensjø

.

Medlemstur til kulturdestinasjonen “Ramme Gård”

Lørdag 7 august 2021. Rammeveien 90 i Hvitsten. Hagevandring med guide og middag på restaurant. En sosial tur med kultur og natur.

På Ramme finner du Havlystparken, et unikt parkanlegg med sin beliggenhet og utsikt utover fjorden. Her finner du alt fra det norske til det eksotiske: Blomsteralle’, urtehage, frukt- og rosenlunder og eng. Alt ivaretas av ansatte som arbeider hele året for å få frem det beste naturen har å by på til alle årstider.

Parken inneholder også skulpturer som spenner fra oldtiden via mytologi og klassisk stil til vår egen tid. Her kan du oppleve verk fra kunstnere som Frans og nico, Widerberg, Peter linde, Marian Heyerdahl og Per Ung.

Påmelding gjøres via e-post til post@wso.no og via tlf: 22413590 og 90144038. Vi må vita antall deltagere og bestille plass.

Påmeldingsfrist: 30 juni.

.

WSO inviterer til digitalt temamøte om ernæring og psykisk helse med Geir Flatabø

 
onsdag 26. mai 2021 kl 17-19
 
Geir Flatabø er lege med videreutdanning i blant annet akupunktur, neurofeedback og ortomolekylær medisin. 
 
Det blir et innlegg av Geir og samtale etterpå. 
 
Tema: 
Hvordan kan  ernæring bidra til å bedre psykisk helse?
Hvordan kan ernæring og livsstil hjelpe ved nedtrapping av psykofarmaka?
 
Møtet vil holdes på Zoom. Påmelding til post@wso.no innen 24. mai
 
 

.

WSO inviterer til digitalt temamøte om «Juss og tvangspsykiatri» onsdag 28. april 2021 kl. 17

med Stine Moen 

Møtet holdes på Zoom. Påmelding innen 27. april til post@wso.no

Stine Moen er advokat og har nylig startet advokatfirmaet Føniks Advokater. Hun har ekspertise på psykisk helsevernsaker, og er også tilknyttet ICJ sitt pro-bono prosjekt hvor hun jobber med saker om tvangsmedisinering. 

https://www.foniksadvokater.no/

.

Digitalt TEMAMØTE torsdag 14. januar 2021  kl 17.00 – 19.00

Sigrun Tømmerås snakker om RELIGIØSE TRAUMER

Møtet vil foregå på Zoom
Påmelding til post@wso.no innen 13. januar

Mer informasjon i WSO-posten nr 2-2020

.

2020

Digitalt temamøte torsdag 26. november 2020 kl 17.00 – 19.00 

Tormod Hvidsten Gjedrem forteller om egen erfaring med terapimetoden selv tilgivelse og sin prosess gjennom schizofreni

Møtet vil foregå digitalt på Zoom

Påmelding til post@wso.no innen 25. november

Mer informasjon i WSO-posten nr 2 – 2020

.

Januar 2020

Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter våren 2020

Sted: WSOs lokaler i Østerdalsgata 1L, 3.etasje. Kl 18.30

Datoer for vårhalvåret: 20. januar, 10. februar, 23. mars, 29. april, 11. mai og 8. juni

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer.

Hvis du ønsker å delta, bor på Østlandet og kan reise frem og tilbake på dagen, vil du få dekket reiseutgifter fra WSO.

 

2019

.

Temamøte mandag 23. september 2019 kl 17

i WSOs lokaler i Østerdalsgata 1 L

 
 

WSO i samarbeid med WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten (NOU 14:2019). Forslaget er ute på høring med frist 16. desember.

 
 

Mette Ellingsdalen går gjennom de mest relevante endringene for WSOs medlemmer. Det blir mulighet til å komme med innspill på temamøtet. Dokumentet er omfattende, men er tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/

 
 

Det er også mulighet for alle WSOs medlemmer til å sende innspill til høringen i forkant og etterkant av møtet til Mette på post@wso.no

 
 

Mette anbefaler å starte med de tre dissensene, som omhandler menneskerettighetene og beslutningskompetanse, tvangsmedisinering og elektrosjokk. Disse er tilgjengelig på

 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-14/id2654803/sec8 
og på side 582 (tvangsmedisinering) og side 593 (tvangselektrosjokk)

 

.

Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter høsten 2019

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSOs lokaler, Østerdalsgata 1 L, 3. etasje

Neste møte: 26. august 201kl. 18.30-20.30

Møtene fremover blir 26.august, 16. september, 7. oktober, 28. oktober, 18. november og 9. desember

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

.

Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter våren 2019

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSOs lokaler, Østerdalsgata 1 L, 3. etasje (se veibeskrivelse annet sted i bladet)

Neste møte: 18. februar 201kl. 18.30-20.30

Møtene fremover blir 18. februar, 18. mars, 8. april, 29. april, 20. mai og 17. juni  kl. 18.30-20.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

.

Kreativt gla´kurs starter igjen

WSO Oslo og Akershus inviterer til kreativt gla´kurs

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 13-16 i WSOs nye lokaler i Østerdalsgata 1 L.

Kurset varer i 10 uker. Gamle og nye deltagere ønskes hjertelig velkommen!
Ingen forkunnskaper i tegning eller maling er nødvendig.

Begrenset antall plasser, så først til mølla!

Ta kontakt med WSO om du ønsker å være med.
E-post til post@wso.noeller telefon 22413590.

Deltagerne vil være med å skape den form som gruppen skal ha.

Kom og skap, lek , del og la din indre form få uttrykk.
Ha det moro med andre og slipp skaperevnen fri!

Velkommen!

Vennlig hilsen Pandora Holmlund, lærer

 

.

WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om funksjonsnedsettelser og rett til lydbøker som hjelpemiddel

Onsdag 9. januar 2019 kl. 18-20 i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1 L.

Med Sigrun Tømmerås og Merete Nesset.

Flere typer funksjonsnedsettelser, også psykososiale, kan gi rett til gratis lån av lydbøker via nettet. Sigrun Tømmerås og Merete Nesset er to medlemmer i WSO som bruker denne offentlige ordningen. Sigrun er også utdannet bibliotekar. På dette temamøtet vil de informere om hvem som kan benytte dette tilbudet, fortelle om sine egne erfaringer som lydboklånere, og vise hvordan man finner fram til litteratur man er interessert i. Tilbudet er også for barn med lesevansker grunnet nedsatt funksjonsevne.

Lydbokutvalget i de vanlige bibliotekene i Oslo er også for innbyggere uten funksjonsnedsettelse eller sykdom som fører til vansker med å lese papirbøker. Dette tilbudet vil også bli berørt.

Påmelding til tlf 22 41 35 90 eller post@wso.no

Velkommen!

.

2018

WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om pakkeforløp

Onsdag 5. desember 2018 kl. 17-19 i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1 L.

Med Grethe Osborg Ose – nestleder i WSO

Bakgrunn for valg at tema, er at pakkeforløpene innen psykisk helse og rus får henvist sine første pasienter fra nyttår og at dette er relevant for mange medlemmer.

Dette er et lokalt arrangement, for medlemmer i Oslo og Akershus, slik at det ikke blir mulig å få dekket reise og opphold. Temaet kan bli gjentatt på en landskonferanse i 2019 der medlemmer fra hele landet vil bli invitert.

Påmelding til tlf 22 41 35 90 eller post@wso.no

 .

Temamøte onsdag 7. november 2018 kl. 17-19
i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1 L.

Siv Helen Rydheim vil presentere et prosjekt med tema:

Livslange psykososiale konsekvenser og menneskerettslige spørsmål etter tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Påmelding til tlf 22413590 eller post@wso.no

Dette er det første prosjektet som utvikles med bakgrunn i problemstillinger og forskningsspørsmål som utarbeides av mennesker med egenerfaring med tvangsmedisinering. Målet er å ferdigstille en eller flere prosjektbeskrivelse(r), og søke forskningsmidler for et (eller flere) doktorgradsprosjekter i samarbeidsbasert forskning.

.

 

Ressursgruppe for stemmehørere fortsetter høsten 2018

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje. OBS! Midt i oktober flytter WSO til Østerdalsgata 1, inngang L . Møtene til og med 8. oktober vil være i Møllergata, fra 29. oktober vil de være i Østerdalsgata. Les mer her.

Neste møte:  17. september 2018  kl 18.30-20.30

Møtene høsten 2018 er 27.08, 17.09, 8.10, 29.10, 19.11 og 10.12   kl 18.30-20.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no

.

Patologisering av livet – konferanse med Joanna Moncrieff, Magnus Hald og Tor-Johan Ekeland 13. november 2018 kl 17-21 på Litteraturhuset

Stiftelsen Humania 

.

RECOVERY – FRA OPPRØR OG BRUKERPRAKSISER TIL STATLIG STYRING OG IMPLEMENTERING – OG SÅ?  

Faglig seminar med Marit Borg, Victoria Ibabao Edwards og Alain Topor
Sted: Hamsunsalen i Gyldendal Forlagshus, Sehesteds gate 4, Oslo.  Mandag 26. november 2018, kl.09.00 til 15.00.  Mer

.

Amaliedagene 2018 – 19. til 22. august

.

 

Temamøte med Mette Ellingsdalen på WSO-kontoret onsdag 6. juni 2018 kl. 17-19

Tema: Tortur og mishandling i psykisk helsevern

Med denne lystige tittelen inviterer vi til tema-møte om WSOs menneskerettighets-arbeid i forhold til overgrep som skjer i psykiatrien. Mette Ellingsdalen vil holde en innledning om temaet og en presentasjon av hvordan vi jobber med dette blant annet opp mot FNs Torturkomite.  Det vil bli tid til dialog og spørsmål også.

Påmelding ikke nødvendig

.

Kurs i Sjiraffspråk

WSO Oslo og Akershus inviterer til kurs i sjiraffspråk

onsdag 2. mai, torsdag 3. mai og onsdag 9. mai 2018 kl 17-20

Sted: WSO kontoret, Møllergata 12, 5. etasje

Kursholdere:

Sandra Schmid, som sitter i styret i IVK-Norge (ikkevoldskommunikasjon Norge) og jobber som renholdsleder i kommunen. Hun har jobbet med sjiraffspråket siden 2012.

Jan Sjøberg, som har jobbet med sjiraffspråket siden 1997 og er psykolog.

Sjiraffspråk innebærer først og fremst en personlig utviklingsprosess, der ivaretakelsen av relasjoner og god kommunikasjon er sentralt. Det egner seg spesielt godt til konflikthåndtering. Det å kommunisere med sjiraffspråk, også kalt ikkevoldskommunikasjon, kan være nyttig i de fleste mellommenneskelige forhold.

Det vil bli gitt en innføring i sjiraffspråket, med undervisning som i tillegg til informasjon innebærer praktiske og erfaringsbaserte øvelser. Målet er at deltakerne får en forståelse av hva sjiraffspråket er og at de kan anvende det i mellommenneskelige settinger.

Tema som vil bli berørt i tillegg til innføring i grunnmodellen i sjiraffspråket: Hvordan uttrykke seg ærlig ut fra kontakt med egne følelser og behov, med tanke på å skape gode og trygge relasjoner? Hvordan møte andre som kommuniserer på en måte jeg oppfatter som vanskelig, negativ eller der det brukes maktspråk?

I den grad det blir tid til det vil også temaene konflikthåndtering, indre dialoger (hvordan kommuniserer jeg med meg selv) og empati/selvempati, bli berørt.

Påmelding til kontoret senest 25. april. Tlf. 22413590 man-ons-fre kl. 12-15 eller til post@wso.no

Kurset er finansiert av tilskudd fra Akershus Fylkeskommune.

.

Åpent Hus

WSO Oslo og Akershus  fortsetter med Åpent Hus den tredje onsdag i hver måned kl 15-19.

Sosialt samvær og lett servering. Datoer for vinteren: 17. januar, 21. februar, 21. mars og 18. april

.

Temamøte om Åpen dialog, nettverksmøter og psykosehvisking med Merete Nesset

Sted: WSOs kontor  Tid: Onsdag 7. mars 2018 kl 17-19

De fleste av oss som er medlemmer i WSO, har dårlige erfaringer med måten vi er blitt møtt på som pasienter eller pårørende i psykiatrien. Mange av oss har vært utsatt for diskriminering, umyndiggjøring, trakassering og ren vold, under dekke av det som kalles ”nødvendig behandling”: eller kort og godt tvang. Finnes det en bedre måte å møte mennesker i psykose på enn å ty til brutal realitetsorientering, reimlegging og tvangsmedisinering? Jeg vil si ja!

ÅPEN DIALOG og nettverksmøter er ingen behandlingsmetode, men en respektfull måte å møte mennesker i krise på. De siste to årene har jeg vært student på videreutdanningen Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse ved NTNU, avdeling Gjøvik. Jeg har valgt å fordype meg i det jeg kaller psykosehvisking: Den åpne samtalen der fagpersonen forholder seg aktivt og med oppriktig interesse for det metaforiske psykosespråket og møter Den Andre der den er, midt i den psykotiske forestillingen.

På WSOs temamøte den 7. mars inviterer jeg til en åpen samtale om åpne dialoger, nettverksmøter og psykosehvisking. Jeg starter kvelden med en kort innledning, og resten av møtet blir ledet som et nettverksmøte, i den åpne dialogens og de reflekterende prosessers ånd. Vel møtt!

Dialogisk hilsen Merete Nesset

.

Temamøte onsdag 7. februar 2018:
Forfatter Guro Skottene om sin nye bok «Nattens farger»
 Tid: 17 – 19, WSO, Møllergata 12
 
Velkommen til et spennende temamøte på onsdag!
Guro Skottene skal fortelle om og lese fra «Nattens farger», som er hennes første roman. Guro har selv erfaring fra psykiatrien, og har skrevet en bok som skildrer dyp depresjon og livet på psykiatrisk med varme, humor og sjelden innsikt. I «Nattens farger» følger vi 25-årige Line gjennom et år på psykiatrisk sykehus og får et unikt innblikk i hennes tanker, følelser og opplevelser. Gjennom å studere van Goghs bilder og lese hans brev, opplever hun en identifikasjon og lindring som hun tidvis savner i helsevesenet.
Det er en bok som berører og engasjerer, og som setter ord på de vanskelige følelsene. Guro vil også dele fra sine egne erfaringer på temamøtet.
Vi håper så mange som mulig vil komme!
 
Styret i WSO
.

Kurs i helselovgivning med Aslak Syse 29. januar 2018

Aslak Syse er cand. jur. og cand. med.

Kurset varer fra kl 12-16 mandag 29. januar 2018

WSO Oslo og Akershus er arrangør og kurset er finansiert av midler fra Helse Sør-Øst

Påmelding til kontoret 22413590 man-ons-fre 12-15

eller SMS med navn og kodeord «Helselover» til 90144038

Begrenset antall deltagere

.

 
Ressursgruppe for stemmehørere våren 2018

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Er du interessert kan du møte opp i WSO s lokaler, Møllergata 12, 5. etasje

Neste møte:  15. januar 2018   kl 17.30-19.30

Møtene våren 2018 blir 15.1, 5.2, 26.2, 19.3, 9.4, 30.4, 28.5, 18.6   kl 17.30-19.30

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtet er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til orde.

Vel møtt og hilsen Marit og Siri

Spørsmål? Kontakt Siri Blesvik sirible@online.no

 

2017

Mental Helse Oslo og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

inviterer til kurs i konflikthåndtering 5. og 6. desember 2017

Kl. 09.00-15.00

Sted: WSO’s lokaler i Møllergt. 12, 5. etg.

Dette er et kurs hvor vi fokuserer på å håndtere og løse konflikter.

Kurset er lagt opp med litt teori, en del jobbing i refleksjonsgrupper, hvor det blir diskutert en del problemstillinger som:

  • Hva er en konflikt?
  • Hvordan beholde roen i møte med sinte og frustrerte mennesker
  • Typiske reaksjonsmåter og håndtering av disse
  • Den vanskelige samtalen

 Kommunikasjon

Nøkkelen til løsning er kommunikasjon, og vi vil her ta for oss hvordan hver enkelt, ved hjelp av god kommunikasjon, kan bidra til å løse konflikter.

Hvordan snakker vi med hverandre? Gjør erfaringer på godt og vondt at vi tolker signaler fra omgivelsene våre annerledes enn de er? Hvor stor del av kommunikasjon står egentlig kroppsspråket og tonefall for? Med dette kurset får du innsikt i hvordan du aktivt kan bruke kommunikasjon til din fordel.

Påmelding til Bente Høgseth, oslo@mentalhelse.no, 97095052, innen 25. november 2017.

Det blir lunsjservering, så vennligst gi beskjed ved påmelding om du har noen matallergi.

 

.

Temamøte 1. november 2017 kl 17.00

 

Vi viser den helt nye dokumentarfilmen CrazyWise. Den er på engelsk uten norsk tekst.

Her kan du lese om filmen og se en trailer: https://crazywisefilm.com
 
Crazy…or wise? The traditional wisdom of indigenous cultures often contradicts modern views about a mental health crisis. Is it a ‘calling’ to grow or just a ‘broken brain’? The documentary CRAZYWISE explores what can be learned from people around the world who have turned their psychological crisis into a positive transformative experience.
 

.

Temamøte 4. oktober 2017 kl 17.00

Vi viser dokumentarfilmen «Lykkepillen»

Silje Marie Strandberg var alvorlig psykisk syk. Hun hadde tunge diagnoser som schizoaffektiv- og dissosiativ lidelse. Hun hørte stemmer, hallusinerte, drev med alvorlig selvskading, hadde spiseforstyrrelser og prøvde gjentatte ganger å ta livet sitt. Hun var så syk at ingen trodde at hun noen gang kunne bli frisk. Men etter 10 år i psykiatrien, 10 år med tvangsinnleggelser, isolasjon, beltelegging, elektrosjokkbehandlinger og tung medisinering ble hun til slutt helt frisk. Den store forskjellen ble den psykiatriske sykepleieren Lone som strakk seg lengre enn det som var vanlig og akseptert med tanke på nærhet og egeninnsats. Det fremstår nærmest som et mirakel. Historien er unik, også utenfor landegrensene. Silje Marie og Lone presenteres som en suksesshistorie. En historie om håp. En solskinnshistorie. Og historien er alt dette. Men det er også historien om ei ung jente med knust selvbilde som mistet 10 år av livet sitt. Hvorfor gikk det så galt? Hadde hun trengt å gjennomgå det som hun selv omtaler som «10 år med tortur»? Det er disse spørsmålene Silje Marie leter etter svar på i dokumentarfilmen «Lykkepillen».

.

 

Temamøte 6. september 2017 kl 17.00

 

Vi viser filmen

«Take These Broken Wings» [«Ta Disse Brukne Vinger»], en filmdokumentar av regissør og tidligere psykoterapeut Daniel Mackler, som viser at mennesker kan bli helt friske fra schizofreni uten psykofarmaka. I følge størsteparten av feltet innen psykisk helse, og selvsagt farmasi industrien, er dette ikke mulig. Filmen fokuserer på livene til to kvinner – heltinner for meg – som begge ble friske fra schizofreni. Filmen sporer røttene for deres

schizofreni tilbake til barndomstraumer, og beskriver inngående den vellykkede terapien med begavede terapeuter.

Den første kvinnen er Joanne Greenberg (som har vært helt frisk i over 50 år), den bestselgende forfatteren av «Jeg Lovet Deg Aldri en Rosenhage». Den andre kvinnen er Catherine Penney (som har vært helt frisk i over 30 år), en psykiatrisk sykepleier i California, hvis tilfrisknings fortelling ble nedtegnet av hennes terapeut, Daniel Dorman, MD, i boken «Dante’s Cure: A Journey Out of Madness».

Deres bidrag er innvevd med intervju med kjemper på schizofrenifeltet. Dette inkluderer Peter Breggin, MD (forfatter, Toxic Psychiatry/Giftig Psykiatri), Robert Whitaker (journalist, forfatter, «Mad in America/Gal i Amerika og Anatomy of an Epidemic/Epidemiens Anatomi), ag Bertram Karon, PhD (forfatter, «Psykoterapi i forhold til Schizofreni: Treatment of Choise»). Med i filmen er også over 100 intervju klipp av fremmede som er filmet i New York City’s Washington Square Park, og som deler sine synspunkter på schizofreni.

Filmen er tekstet på 19 språk.

 

.

Temamøter høsten 2017

Det blir temamøter på WSO-kontoret den første onsdag i hver måned kl 17-19.

Det har vært temamøter  1. februar, 15. februar, 15. mars og 5. april, 3. mai og 14. juni. Møtet 24. mai ble avlyst pga sykdom.

Det neste møtet blir 6. september.

Møtene høsten 2017 blir videre 4. oktober, 1. november og 6. desember.

Hvis du vil motta epost- eller SMS- invitasjoner til temamøtene fremover, med informasjon om tema og eventuelle foredragsholdere, send beskjed til post@wso.no, SMS til 901 44 038 eller ring 22413590 man-ons-fre 12-15.

.