Amaliedagene

Amaliedagene er en psykisk helse-konferanse over flere dager som arrangeres av mennesker med egenerfaring med psykiske helsetjenester. Amaliedagene er blitt arrangert hvert år siden 1999 (utenom 2020) i forbindelse med fødselsdagen til den samfunnskritiske forfatteren Amalie Skram, født 22. august 1846. Amaliedagene er en viktig arena for utveksling av erfaringsbasert og faglig kunnskap om psykisk helse.

Arrangementene baseres på frivillig arbeid.

Alle arrangementer er gratis og åpne for alle.

I tillegg til å sette et kritisk søkelys på dagens praksis i helsetjenesten, forsøker Amaliedags-komiteen å gi håp ved å løfte frem alternative løsninger og det vi mener er gode fagfolk og gode hjelpetilbud

 

WSO er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Hvite Ørn, LMSO (Landsforening mot seksuelle overgrep) og Aurora interesseorganisasjon har vært medarrangører.

Oslo kommune og Fritt Ord har støttet arrangementet økonomisk.

Amaliedagene har egen nettside: http://www.amaliedagene.no/

 

Tilbake til WSOs arbeid