Et arkiv over alle tidligere utgaver av tidsskriftet Søkelyset
1988-2021

Søkelyset nr. 10 oktober 1991

Søkelyset nr. 11 august 1992

Søkelyset nr. 12 juli 1993

Søkelyset nr. 13 mai 1995

Søkelyset nr. 14 mai 1997

Søkelyset nr. 15 april 1999

Søkelyset nr. 16 desember 1999

Søkelyset nr. 17 mai 2000

Søkelyset nr. 18  desember 2000

Søkelyset nr. 19  august 2001

Søkelyset nr. 20  Januar 2002

Søkelyset nr. 21  august 2002

Søkelyset nr. 22  juni 2003

Søkelyset nr. 23  desember 2003

Søkelyset nr. 24  juni 2004

Søkelyset nr. 25  april 2005

Søkelyset nr. 26  mai 2006

Søkelyset nr. 27  Juli 2007

Søkelyset nr. 28  juni 2008

Søkelyset nr. 29  mai 2009

Søkelyset nr. 30  mars 2010

Søkelyset nr. 31  april 2011

Søkelyset nr. 32  oktober 2011

Søkelyset nr. 33  mars 2012

Søkelyset nr. 34  november 2012

Søkelyset nr. 35  april 2013 (står feil på forsiden-2012)

Søkelyset nr. 36  august 2014

Søkelyset nr. 37  desember 2015

Søkelyset nr. 38  oktober 2016

Søkelyset nr. 39  april 2017

Søkelyset nr. 40  juni 2018

Søkelyset nr. 41 september 2019

Søkelyset nr. 42 desember 2020

Søkelyset nr. 43  november 2021

 

Illustrasjonsbilde fra baksiden av Søkelyset nr. 9, november 199o. Teksten lyder:

Amalie Skram (1846-1905) er en av de store norske forfattere, selv om hun etter hvert følte mer tilknytning til Danmark. Hun var en pioner, langt forut for sin tid. To av hennes viktigste bøker er «Professor Hieronimus» og «På St. Jørgen». De handler om hennes erfaringer i møtet med psykiatrien, og er fortsatt aktuelle. Selv om mye har forandret seg på 100 år, er grunnholdningene for en stor del de samme den dag i dag.

Amalie Skram turde si ifra. Hun skrev ikke for å bli populær, men fordi hun hadde noe å fortelle. Amalie Norsk Forlag vil følge opp tradisjonen fra Amalie Skram. Første skudd på stammen er bladet Søkelyset.

Vi vil rette Søkelyset mot psykiatrien. Bak de låste dørene skjer det overgrep, og mange lever under umenneskelige forhold. Søkelyset skal bringe dette fram i lyset.

Søkelyset er et blad for alle som ønsker et mere menneskelig samfunn, et samfunn som ikke skaper psykiske lidelser. Der konflikter løses på en fredelig måte, uten diagnoser, tvang og vold. Et samfunn der mennesker bryr seg om hverandre.