Om Soteria Bern i WHO-veilederen 2021

Grete Johnsen Blogg

WSO har oversatt kapittelet om Soteria Bern i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling …

WSO-posten nr 1 – 2023

Grete Johnsen Blogg

WSO-posten nr 1 – 2023 er nå publisert og sendt til WSOs medlemmer. https://wso.no/wp-content/uploads/2023/03/WSO-posten-2023-1.pdf

WSO-posten nr 3-2022

Grete Johnsen Blogg

WSO-posten nr. 3 – 2022 er nå sendt til WSOs medlemmer. Styret i WSO ønsker alle medlemmer og venner en …