Søkelyset nr 41 er nå publisert

Søkelyset nr 41 er nå sendt ut til medlemmer og abonnenter. Det kan også leses på nett. http://wso.no/wp-content/uploads/2019/09/Søkelyset-41.pdf

Økende medikalisering

Konferanse og lansering av boka «Medikalisering av psykososiale problemer» på Litteraturhuset tirsdag 1. oktober kl 17-21