WSO-posten nr. 1-2022

Grete Johnsen Blogg

WSO-posten nr 1 – 2022 er nå publisert og sendt til medlemmene. Den inneholder blant annet to høringssvar som WSO …