Lansering av Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD og norsk lov og praksis

Lene AuestadBlogg

WSOs leder, Mette Ellingsdalen, deltok i en panelsamtale under lanseringen av Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD og norsk lov og praksis 7. desember 2023 sammen med Magnus Hald, psykiater og overlege ved medikamentfritt behandlingstilbud Universitetssykehuset i Nord-Norge, Didrik Heggdal, Blakstad Sykehus, Nikolaj Kunøe, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Ole Henrik Krat Bjørkholt, Helse- og omsorgsdepartementet. Mette fremhevet blant annet at tvangsreduksjon har vært en uttalt politisk målsetning siden 1997, og at nesten alt fungerer hvis viljen til å prøve er til stede. Men man har ikke gjennomført et skifte fra en beste interesse-modell til en vilje- og preferansemodell. Panelet begynner ca. 25 minutter ut i videoen.

Videoen er her