Innholdet på disse nettstedene samsvarer ikke nødvendigvis med hva WSO står for.

Nettsteder:

WSOs Vimeokanal, hvor det ligger opptak fra mange foredrag og konferanser.

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp http://medisinfrietilbud.no

Mad in Norway Flere fra WSO er med i redaksjonen eller som skribenter.

Robert Whitakers webside   Mad in America

International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal  (IIPDW) Med blant andre Carina Håkanson og Robert Whitaker. Fra Norge Birgit Valla, Magnus Hall, Ottar Ness og Mette Ellingsdalen.

ICJ – International Commission of Jurists   Pro Bono-gruppen

Peter Gøtzsche 

Peter Gøtzsches arbeid

Daniel Mackler´s nettside wildtruth.net Med linker til hans filmer Take These Broken Wings, Open Dialogue og Healing Homes som nå er gratis tilgjengelig.

Filmen Dødsårsak ukjent  https://vimeo.com/ondemand/dodsarsakukjent

Sommerfugleffekten   http://www.sommerfugleffekten.no/forside 

Filmen Lykkepillen  http://www.lykkepillenfilm.no

Stiftelsen Humania   http://www.stiftelsenhumania.no Her ligger videoopptak fra alle seminarer som Humania har arrangert.

Silje Benedikte Stiftelsen http://siljebenediktestiftelsen.no

Dugnadforfrihet.no

Blogger:

Inger-Mari Eidsvik sin blogg

https://the-silver-bear.com

Bianca Andersson, Sverige

https://rosteninifran.home.blog

Sigruns blogg

Her finner du en oversikt og Sigruns kommentarer til mye som står om psykisk helse i media.
http://stomm-blog.blogspot.com/

Ettertid – ser de ikke, eller fortier de?

Jan Olaf Ellefsen sin blogg.
http://janolaf.wordpress.com/

Siv Helen Rydheim- forfatter og erfaringsformidler

http://www.sivhelenrydheim.blogspot.com/

Siv Helen Rydheim: Psykoseerfaringer

http://sivryd.wordpress.com/

 

Organisasjoner

HVITE ØRN – Bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse

Hvite Ørn har et grunnsyn som går ut på at alle mennesker kan utvikle seg, og arbeider for at alle skal få velge både sin egen livsvei og sin egen behandlingsform innen det psykiske helsefeltet.

post@hviteorn.no    www.hviteorn.no

Leder: Jan Magne Sørensen

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse,  Oslo

LPP organiserer pårørende til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er en ”ren” pårørendeorganisasjon. LPP lokal- og fylkeslag over hele landet, og LPP Oslo er et av disse.

Hammersborg torg 3, 0179 Oslo, Tlf. 22 49 19 22

post@lpposlo.no    www.lpposlo.org

Mental Helse

Mental Helse er landets største brukerorganisasjon innen psykisk helse. De har fylkeslag i alle fylker.

www.mentalhelse.no

post@mentalhelse.no

Storgata 38, 0182 Oslo

AURORA – Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Aurora arbeider for å bygge nettverk mellom hjelpeapparatet og alternative behandlingsformer og for etisk forsvarlig og helhetlig behandling for psykiske problemer, preget av respekt og omsorg for den enkelte.

 

P.b. 8815 Youngstorget, 0179 Oslo.  Besøksadresse: Unity, rom 202, Møllergt. 23, Oslo.

post@aurora-stotteforening.no    www.aurora-stotteforening.no

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid – NFPH

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH)
NFPH er en organisasjon for alle med interesse for psykisk helsearbeid, også brukere.

Rådet for Psykisk helse

Rådet for psykisk helse er en paraplyorganisasjon og arbeider for å bidra til et best mulig liv for mennesker med psykiske lidelser og pårørende, og skape et rausere og varmere samfunn.

Besøksadresse: Dronningensgate 13. Postadresse: Postboks 817, Sentrum, Tlf. 23 10 38 80.

post@psykiskhelse.no    www.psykiskhelse.no

 

World Network Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

WSO er medlem av WNUSP, som er en internasjonal organisasjon for brukere og overlevende fra psykiatrien.

www.wnusp.net

European Network of (ex)Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)

WSO er medlem av ENUSP, som er en europeisk organisasjon for brukere og overlevende fra psykiatrien.

www.enusp.org

Mind Freedom International

MFI is an independent nonprofit coalition defending human rights and promoting humane alternatives for mental and emotional well being. WSO er «supportgroup» for Mind Freedom.

www.mindfreedom.org