Donasjoner

Gavekonto 60125615298

Vipps nr 529139 eller søk opp Gavekonto WSO

Skattefradrag

Hvis du har gitt pengegave på minst 500 kroner til en frivillig organisasjon og/eller tros- og livssynssamfunn, kan du få skattefradrag for dette.

Hvis beløpet er innberettet elektronisk til Skatteetaten, vil fradraget stå utfylt i skattemeldingen din. WSO innberetter frivillige gaver hvert år.

Maksimalt fradrag for gaver er 50 000 kroner per år.

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 50 000 kroner per år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten. Liste over godkjente frivillige organisasjoner.

Informasjon på skatteetaten.no