WHO QualityRights

QualityRights er WHOs globale initiativ for å styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser.

Her har vi samlet noen ressurser og linker om QualityRights. 

Artikler om QualityRights

QualityRights – Mot psykisk helsetjenester basert i menneskerettighetene

Vitenskapelig essay, Peter McGovern og Mette Ellingsdalen

Egenarkivert førpublisert versjon

Publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid -Volum 19 – Nr 1 2022 – Side 85-96

https://doi.org/10.18261/tph.19.1.8


«Reclaiming citizenship through rights-based, personcentred, and recovery-oriented mental health Services»
skrevet av Peter McGovern, Mette Ellingsdalen og Marit Borg.

En engelsk artikkel ble publisert i WAPR, World Association for Psychosocial Rehabilitation, Bulletin 48, Human Rights in Mental Health: WHO QualityRights implementation worldwide

artikkel på Mad in America :

https://www.madinamerica.com/2022/08/researcherschampion-human-rights-based-approachpsychosocial-disability/

 

QualityRights e-learning

Gratis, digitalt kurs om menneskerettigheter.

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training

WHO veileder om menneskerettighetsbaserte tjenester

WSO har oversatt deler av veilederen til norsk. Dette er ikke en offisiell oversettelse fra WHO, men enkel oversettelse gjort av oss for å gjøre innholdet tilgjengelig for flere. Det ligger linker til originaldokumentet i alle oversettelsene.