Om Soteria Bern i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Soteria Bern i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om sykehusbaserte tjenester, hvor Soteria Bern er en av tjenestene som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste.

Utdrag fra innledningen:

Det første Soteria-huset ble grunnlagt i San Francisco, USA, i 1971. Det terapeutiske arbeidet i dette huset var basert på filosofien om «å være med» eller å bli ledsaget under en krise, i et lite, støttende og familielignende miljø, med lav eller ingen medisinering,

Dette krisehjemmet, som ligger i byen Bern i Sveits, tar i mot personer fra delstaten Bern og nabodelstater. Formålet er å tilby en alternativ terapeutisk behandling med lav medisinering, et terapeutisk miljø for personer som opplever såkalte ekstreme tilstander eller har en psykosediagnose eller schizofrenidiagnose.

.

Les den norske oversettelsen av kapittelet om Soteria Bern her: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Soteria-Bern-norsk.pdf

OBS: «Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven».

.

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene:https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

Innledningen til den tekniske pakken «Sykehusbaserte psykiske helsetjenester» i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledning-til-Sykehusbaserte-psykisk-helsetjenester.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til Soteria House: Åpen Dialog, Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi, psykisk helsetjenesten i Trieste og Heidenheim sykehus