Opptak fra temamøte om pasientskade-saken til Tone Olesrud er publisert

Grete JohnsenBlogg

Tone Olesrud holdt et sterkt temamøte for WSO 25. mai. Tone er en overlever av grov feilbehandling i psykiatrien. I tre år var hun innlagt, mest på tvang, og fikk både schizofreni- og demensdiagnose. Tone ble feilbehandlet med store mengder psykofarmaka, og medisinene førte til at hun fikk malignt nevroleptikasyndrom, som er en forgiftningsdiagnose. Senere har schizofrenidiagnosen blitt strøket.

Tone har i mange år kjempet for at sannheten skal komme frem, og hun har gått gjennom flere tunge runder med NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) og Helseklage. Tone hadde fysiske sykdommer som ble oversett og ikke tatt på alvor da hun var i psykiatrien. Hør Tone fortelle om sin kamp. Hennes psykiater de siste par årene, Øyvind Tjeldnes, deltar også i møtet. På slutten sier også Tones advokat Janne Larsen noen ord om saken.

Møteleder: Mette Ellingsdalen, leder i WSO

PS. Vi har klippet bort kommentarer og spørsmål fra tilhørerne av personvernhensyn.