Medlemskap

Medlemskap:

Kontingentsatser sist vedtatt på landsmøtet 2024:

Individuelt medlemskap: kr 100 pr år

Familiemedlemsskap: kr 150 pr år for inntil 3 familie-/ husstandsmedlemmer, kr 50 pr familiemedlem utover dette.

Som medlem i WSO får du mulighet til å delta på møter, kurs og sosiale aktiviteter. Ved noen arrangementer, som landsmøte, landskonferanse, Amaliedagene og enkelte kurs er det mulig å få dekket noe av reisen for de som bor langt unna Oslo. Medlemmer får WSO-posten og Søkelyset gratis.

Hvis du har spørsmål angående faktura eller medlemskap, eller om du har informasjon om navne- eller adresseendring, send en epost til post@wso.no eller ring WSO 22413590 i kontorets åpningstid mandag og onsdag  kl 12-15.

Medlemskontingent betales helst ved hjelp av faktura med KID-nummer, som sendes ut hvert år i januar. Men har du mistet fakturaen, kan du innbetale til konto 62420524639, husk å føre på navn. Kontingent må betales før nyttår for at du skal bli regnet som betalende medlem i år.

Vipps-nr. for kontingent: 141 686

Innmeldingsskjema