Sentralstyret

WSO – Lansforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 12. september 2020

Leder: Mette Ellingsdalen

Nestleder: Grete Johnsen, Eidsvoll

Styremedlemmer:

Espen Pedersen, Oslo

Dag Erik Tinghaug, Larvik

Elin Halvorsen-Weare, Asker

Sigrun Tømmerås, Oslo

Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland

Varamedlemmer

  1. Randi Mofossbakke, Langesund
  2. Liv Benedicte Sontum, Drammen
  3. Anbjørg Hellestræ, Stavanger
  4. Hans Ove Galtung, Bergen
  5. Kristin Sommerseth, Oslo