Sentralstyret

WSO – Lansforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 10. mai 2021

Leder: Mette Ellingsdalen, Oslo

Nestleder: Grete Johnsen, Eidsvoll
Kasserer: Randi Mofossbakke, Langesund
Sekretær: Dag Erik Tinghaug, Larvik

Styremedlemmer:

Elin Halvorsen-Weare, Asker
Sigrun Tømmerås, Oslo
Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland

Varamedlemmer

  1. Kristin Sommerseth, Oslo
  2. Hans Ove Galtung, Bergen
  3. Anbjørg Hellestræ, Stavanger
  4. Aina Storvold, Trondheim
  5. Espen Pedersen, Oslo