Sentralstyret

WSO – Lansforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 27. april 2019

Leder: Grethe Osborg Ose, Trondheim

Nestleder og kasserer: Grete Johnsen, Oslo

Sekretær: Inger Hansen, Oslo

Styremedlemmer:

Espen Pedersen, Oslo

Dag Erik Tinghaug, Larvik

Elin Halvorsen-Weare, Asker

Kristin Sommerseth, Oslo

Varamedlemmer

  1. Inger-Mari Eidsvik, Ålesund
  2. Hanne Moss, Holmestrand
  3. Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland
  4. Sigrun Tømmerås, Oslo
  5. Barbara Stenvall, Nordland
  6. Randi Mofossbakke, Langesund