Sentralstyret

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 6. april 2024

Leder: Mette Ellingsdalen, Oslo
Nestleder: Kristin Sommerseth, Oslo
Kasserer: Randi Mofossbakke, Langesund
Sekretær: Elin Halvorsen-Weare, Asker

Styremedlemmer:

Hans Ove Galtung, Bergen
Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland
Frode Svindseth, Stranda

Varamedlemmer:

  1. Ingunn Andresen, Oslo
  2. Anbjørg Hellestræ, Stavanger
  3. Nadia Noureen, Oslo
  4. Siv Eidissen, Risør