Sentralstyret

WSO – Lansforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 2. april 2022

Leder: Mette Ellingsdalen, Oslo
Nestleder: Grete Johnsen, Eidsvoll
Kasserer: Randi Mofossbakke, Langesund
Sekretær: Kristin Sommerseth, Oslo

Styremedlemmer:

Hans Ove Galtung, Bergen
Sigrun Tømmerås, Oslo
Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland

Varamedlemmer

  1. Elin Halvorsen-Weare, Asker
  2. Dag Erik Tinghaug, Larvik
  3. Anbjørg Hellestræ, Stavanger
  4. Espen Pedersen, Oslo
  5. Andreas Haugland Ausland, Risør