Sentralstyret

WSO – Lansforeningen We Shall Overcome

Sentralstyret valgt på landsmøte 23. april 2023

Leder: Mette Ellingsdalen, Oslo
Nestleder: Grete Johnsen, Oslo
Kasserer: Randi Mofossbakke, Langesund
Sekretær: Kristin Sommerseth, Oslo

Styremedlemmer:

Hans Ove Galtung, Bergen
Elin Halvorsen-Weare, Asker
Tormod Hvidsten Gjedrem, Rogaland

Varamedlemmer

  1. Sigrun Tømmerås, Oslo
  2. Siv Eidissen, Risør
  3. Espen Pedersen, Oslo
  4. Nadia Noureen
  5. Anbjørg Hellestræ, Stavanger
  6. Frode Svindseth, Stranda
  7. Ingunn Andresen, Langhus