WSOs likepersonstelefon

WSO likepersonstelefon 90149952

WSO har fast likepersonstelefon mandager kl 15-16  

tlf 901 49 952 

Her får du snakke med en av WSOs godkjente likepersoner. 

En likeperson er en som kan veilede, hjelpe og støtte andre på bakgrunn av sin erfaring med lignende problemer. 

Den offisielle definisjon på likepersonsarbeid er som følger: ”En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.”

Likepersonsarbeid er frivillig arbeid, det er ikke lønnet. 

Du kan ringe likepersontelefonen om du trenger noen å snakke med, om du trenger informasjon eller veiledning, om du vil avtale besøk av en likeperson, eller om du trenger råd og hjelp i forbindelse med egen eller pårørendes situasjon med psykiske problemer, i forhold til behandling eller rettigheter. Rettigheter til hjelp, rettigheter under og etter behandling. 

Enten kan likepersonen som tar telefonen hjelpe deg, eller du kan bli kontaktet av en annen likeperson ved spørsmål som krever bestemt kunnskap /kompetanse. Vi har blant annet en likeperson som kan veilede i forbindelse med henvisning til medisinfri behandling i psykisk helsevern. Vi har også likepersoner med pårørendeerfaring.