Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien

Tidsskriftet Søkelyset ble startet i 1988 av Tormod Bakke, og utgis i dag av
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Søkelyset kommer ut 0-1 ganger i året.

Søkelyset sendes ut gratis til WSO sine medlemmer. Man kan også bestille abonnement på Søkelyset uavhengig av medlemskap i WSO.

Her kan du lese tidligere nummer av Søkelyset

Søkelyset gis ut av WSO, og er inkludert i medlemskap.

Pris: 50 kr pr nummer.

Adresse:

c/o WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Waldemar Thranes gate 1 B

0171 Oslo

epost: sokelyset@wso.no