Fagkunnskap om nedtrapping av psykofarmaka

Nedtrapping av psykiatriske medisiner kan være en omfattende prosess som kan ta flere måneder og i noen tilfeller flere år (spesielt hvis du har stått på medikamentet over lang tid). Noen mennesker opplever veldig milde abstinens symptomer mens for andre kan det være ufattelig vanskelig å komme seg jeg gjennom reduksjonene. Retningslinjene lagt frem av legemiddelverket kan fungere for noen men for de fleste reflekterer ikke disse virkeligheten og blir dermed irrelevant hvis man skal klare å gjennomføre en nedtrapping av medikamenter. Det viktigste hjelpemiddelet man trenger for å utføre en suksessfull nedtrapping er relevant informasjon om hvordan psykiatriske medisiner fungerer, hvorfor de må trappes ned sakte, hva man kan forvente av abstinenser og hvordan forholde seg til disse abstinensene.

Psykiatriske medisiner fungere ved å enten dempe eller øke flere signalstoffer i hjernen. Dette kan gi en positiv effekt når man først begynner på medikamentet men fordi menneske kroppen alltid søker homeostase vil hjernen på sikt justere sensitiviteten til opptaks reseptorene til signalstoffene for å tilpasse seg medisinen. Når man da slutter på medisinen så blir det en enorm ubalanse i hjernen. Denne ubalansen skaper abstinens symptomer som kan oppleves som dramatiske. Psykiatriske medisiner kan skape veldig intense abstinens symptomer fordi de er syntetiske og det er derfor vanskeligere for kroppen å “reparere” endringene skapt av preparatet enn for eksempel cannabis som er et organisk stoff (som hjernen har egne reseptorer for og kjenner igjen). Det er nettopp på grunn av dette at nedtrapping må skje sakte. Hjernen klarer ikke å “reparere” alle de enorme endringene skapt i hjernen av syntetisk preparater på en gang. Derfor det kan være direkte farlig å slutte brått med en psykiatrisk medisin. Det må skje små reduksjoner med lange opphold mellom hver reduksjon for å gi hjernen mulighet til å reparere mindre ubalanser av gangen.

En gyllen regel i nedtrapping er at reduksjonene må bli mindre og mindre jo lavere du går i dose. Et viktig begrep for å forstå dette er ordet “reseptormetning”. Reseptormetning referer til i hvilken grad virkestoffet i medikamentet har en effekt på hjernen. En stor misoppfatning blandt fagfolk er at reseptormetningskurven for psykiatriske medikamenter er lineær. Det vil si at de fleste leger og psykiatere tror at 10mg av et preparat har dobbel så stor effekt på hjernen som 5mg av det samme preparatet. Dette stemmer overhodet ikke og hvis man forholder seg til denne informasjonen vil en suksessfull nedtrapping bli så og si umulig. Reseptormetningen for disse syntetiske preparatene følger en hyperbolsk kurve. Dette betyr at små doser av medikamentene har en enormt stor effekt på hjernen. Begrunnet i dette vil en reduksjon fra 300mg til 200mg være en mindre reell reduksjon enn en reduksjon fra 5mg til 4mg.

De fleste opplever at en nedtrapping går relativt greit frem til de skal droppe til null fra den minste tilgjengelige dosen. Mange opplever dette droppet som umulig å konkluderer med at de “trenger” medisinen. Dette er fordi at for de fleste medikamenter ligger mellom 60-80% av pillens effekt (reseptormetning) i den minste tilgjenglige dosen. Det er normalt at man trenger mellom 10 – 30 reduksjoner av den minste tilgjengelige dosen. Hvis man skal klare å komme seg ut av medikamentet må man finne alternative måter å skape mindre doser under den minste tilgjengelige dosen.

I det vedlagte skrivet og foredragene av nedtrappingsforsker Anders Sørensen går han gjennom dette i mer detaljer. Det er også inkludert en liste med abstinens-symptomer man kan forvente samt mestrings-strategier for de psykiske påkjenningene en nedtrapping bringer med seg.

 

Anders Sørensen, psykolog med doktorgrad om nedtrapping av psykiatriske medikamenter

Anders Sørensen er psykolog med doktorgrad og har forsket mye på nedtrapping av psykiatriske medikamenter.
Han har privat praksis i København hvor han hjelper folk med nedtrapping og han kommer ut med en bok om nedtrapping i 2024. Han er en av de fremste foredragsholderne i verden når det gjelder nedtrapping.

Her kan du lese Anders Sørensens veiledning om trygg nedtrapping som WSO har oversatt til norsk. Den er lettlest og kortfattet, men samtidig tar den for seg de viktigste elementene som er relevant for å gjennomføre en trygg nedtrapping.

Anders Sørensen: Verdt å vite om nedtrapping

Her kan du se Anders Sørensens foredrag på Mad in Norways seminar «Trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter» 1. desember 2023.

 

 

Seponeringssyndrom ved nedtrapping av antidepressiva og håndteringen av dette.

Med norske undertekster. Laget av IIPDW – Internatonal Institute for Psychiatric Drug Withdrawal. Med erfarer Stevie Lewis og Dr. Mark Horowitz.