Temamøte med overlever Tone Olesrud og psykiater Øyvind Tjeldnes

Grete JohnsenBlogg

Tid: Torsdag 25. mai kl 18-20

Møtet vil holdes på Frivillighetssentralen på St.Hanshaugen, Louisesgate 30.  Like ved bussholdeplassen Collets gate hvor buss 37 stopper. 

Det vil også bli mulig å følge temamøtet på Zoom. 

Det vil bli enkel servering. 

Påmelding til post@wso.no eller tlf. 901 44 038 innen 19. mai

Det blir foredrag og samtale.

Overlever Tone Olesrud og psykiater Øyvind Tjeldnes vil fortelle om Tones opplevelser med feilbehandling i psykisk helsevern og hennes kamp i klagesystemet og rettssystemet for å få pasientskadeerstatning. 

Tone tok kontakt med helsetjenesten på grunn av søvnproblemer. Hun fikk både demens – og schizofrenidiagnose og ble feilbehandlet med store mengder psykofarmaka gjennom flere år, inntil det ble oppdaget at det var en ubehandlet B-12 mangel som var årsak til hennes problemer.

Her er lenke til Tone Olesrud sitt foredrag på Amaliedagene 2019. https://vimeo.com/362979927?share=copy