Om Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille, Frankrike i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om Omfattende nettverk av psykiske helsetjenester, hvor Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille er en av tjenestene som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste.

Utdrag fra innledningen:

Frankrike har et sektorisert psykisk helsesystem med ca. 850 sektorer som tilbyr helsetjenester for voksne innenfor et opptaksområde på ca. 70 000 innbyggere. Øst-Lille ligger i regionen Hauts-de-France og betjener kun voksne i et område med 88 000 innbyggere og seks forstadsbyer. Området har relativt høy arbeidsledighet (15,6 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet (11,1 %) (1), og har den korteste forventede levealderen i Frankrike.

Siden 1970-tallet har den psykiske helsetjenesten i Øst-Lille gjennomgått en rekke store reformer og har fremmet konseptet «borgerpsykiatri» (psychiatrie citoyenne), der respekten for menneskerettighetene til mennesker som bruker psykiske helsetjenester og deres myndiggjøring er sentrale elementer. 

.

Les den norske oversettelsen av kapittelet om Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille her: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/Nettverket-for-psykisk-helsearbeid-i-Ost-Lille.pdf

OBS: «Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven».

.

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene: https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til Nettverket for psykisk helsearbeid i Øst-Lille: Soteria House, Åpen Dialog, Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi, psykisk helsetjenesten i Trieste og Heidenheim sykehus