Om Heidenheim sykehus i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Heidenheim sykehus i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om sykehusbaserte tjenester, hvor Heidenheim Sykehus er en av tjenestene som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste.

Kort utdrag:

«Heidenheim sykehus er det eneste offentlige sykehuset i dette distriktet, et lite landdistrikt med en befolkning på 130 000 innbyggere i Baden Württemberg i det sydvestlige Tyskland. Sykehuset, som blev opprettet i 1994, har en avdeling for psykisk helse i tillegg til andre tjenester, som kirurgi, indremedisin, nevrologi, obstetrikk og gynekologi. Den psykiske helsetjenesten, offisielt kjent som avdelingen for psykiatri, psykoterapi og psykosomatisk medisin, betjener distriktets befolkning, men mottar også folk fra nabodistriktene.» 

I 2017 innførte sykehuset en fleksibel, brukerorientert og fellesskapsbasert psykisk helsetjeneste, som er blitt kjent for sitt fokus på forebygging av tvang. Alle, også de som er tvangsinnlagt, har rett til å nekte å ta medisiner, og fra 2011 til 2016 ble ingen pasienter tvunget til å ta psykiatriske medisiner. Siden da er ca. én person i året på grunn av rettsavgjørelser blitt tvangsbehandlet med medikamenter på sykehuset. 

De har veldig gode måter å behandle tjenestebrukerne på og tilbyr mange fleksible løsninger. For eksempel kan pårørende komme og sove på sykehuset sammen med en som er innlagt ved behov (ved ekstrem uro). Og at man kan ha med seg små barn for å slippe å skilles fra barnet sitt. (fra videoen «Mildere Mittel») De bruker også terapihunder i behandlingen.

Man kan velge om man vil ha hjelp hjemme eller være innlagt, og man kan endre dette når som helst under behandlingsforløpet. Klinikken har både døgnavdeling, dagavdeling og hjemmebehandling. Man blir fulgt opp av det samme behandlingsteamet hele veien, enten man er innlagt, får hjemmebehandling eller deltar på dagavdelingens tilbud. 

.

Den norske oversettelsen kan leses her: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Heidenheim-norsk.pdf

OBS: Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven.

.

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene:https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

Innledningen til den tekniske pakken «Sykehusbaserte psykiske helsetjenester» i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledning-til-Sykehusbaserte-psykisk-helsetjenester.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til Heidenheim sykehus: Åpen Dialog, Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi, Soteria House og psykisk helsetjenesten i Trieste.