WSO protesterer på foreslått nedleggelse av medikamentfritt tilbud i Tromsø

Mette EllingsdalenBlogg

WSO har sendt høringssvar til UNN, hvor vi protesterer på nedleggelse av medikamentfritt tilbud i Tromsø.

Høringssvar fra WSO – Landsforeningen We Shall Overcome Framtidig klinisk struktur Psykisk helse- og rusklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Forslaget om nedleggelse av medikamentfri enhet i Tromsø skjer samtidig som ny opptrappingsplan, hvor det står at medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. behandles i Stortinget. Trusselen om nedleggelse har ført til reaksjoner fra brukerorganisasjonene, og både fagfolk og pasienter slår ring om tilbudet.

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har sendt brev til Helseministeren, hvor vi krever handling for å sikre tilbudet, i tråd med løftene i Opptrappingsplanen.

Også fra internasjonalt hold reageres det https://www.madinamerica.com/2023/11/medication-free-ward-in-tromso-norway-may-soon-close/

Fra WSOs høringssvar:

I utgangspunktet skal alle pasienter i psykisk helsevern kunne velge mellom ulike behandlingsformer, deriblant behandling uten medikamenter, dersom det er forsvarlig. For å oppnå dette må medikamentfrie tilbud fremstå som et reelt alternativ og de nåværende tilbudene må bestå og bli styrket. Det erkjennes i Opptrappingsplanen at de medisinfrie tilbudene oppleves som vanskelig tilgjengelig for brukerne, noe som handler delvis om manglende informasjon om at tilbud finnes, og hva alternativene til medisiner innebærer.

Det nåværende tilbudet for medikamentfri behandling ved UNN fremstår som et flaggskip innen medisinfrie tilbud i Norge. Det har høstet nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og interessen for å besøke avdelingen for å lære er stor. Flere brukere kan melde om gode resultater, og utrykker nå sin støtte til at avdelingen må bestå[1][2].

Mange pasienter innen den psykiske helsetjenesten opplever at medikamenter ikke hjelper for deres helsetilstand, eller opplever store bivirkninger. Da er det viktig at det opprettholdes tilbud som kan hjelpe denne gruppen, og at det opplyses om, og tilbys medikamentfri behandling. Medikamentfrie tilbud er per dags dato ikke et tilbud innen akutt-psykiatrien, og mange pasienter blir i sitt første møte med tjenestetilbudet innen psykiatri satt på medikamenter, under frivillig vern eller tvang, og får gjerne store mengder av disse. Da kan det fort være vanskelig å slutte på medikamentene, eller trappe ned på bruken, uten en langvarig og forsvarlig nedtrappingsplan. Ved å tilby medikamentfrie tilbud, også innen akutt-psykiatrien, kan man hindre unødvendig bruk av medikamenter, unødvendige nedtrappingsprosesser og uheldige langtidskonsekvenser av medikamentbruk.


[1] https://www.folkebladet.no/nyheter/i/gEeO00/tilbudet-som-ble-ingvills-redning-kan-naa-bli-nedlagt-det-maa-bare-ikke-skje

[2] https://www.nordlys.no/ingrid-52-var-tungt-medisinert-og-folte-seg-som-en-zombie-na-frykter-hun-at-tilbudet-som-hjelper-henne-legges-ned/f/5-34-1857028