POP UP KLAGEBYRÅ – en kunstnerisk aksjon under Oslo Pix Filmfestival

Mette EllingsdalenBlogg

Foto: Helen Wesnes

Pressemelding fra Oslo Pix Filmfestival, 28.8.2023Filmen THE RECOVERY CHANNEL som setter tvang i norsk psykiatri under debatt, får sin verdenspremiere under Oslo Pix Filmfestival torsdag 31. august. Verdenspremieren følges av den kunstneriske aksjonen KLAGEBYRÅET hvor man kan få veiledning og informasjon om hvordan man kan gå fram for å klage i forbindelse med feil behandling.

The Recovery Channel er Ellen Ugelstads nyeste film som tar oss med inn i en fiktiv nyhetssending som går i dybden på psykisk helse, menneskerettigheter og tvang. Klagebyrået er opprinnelig en scene i filmen, men gjenoppstår i virkeligheten som en kunstnerisk aksjon som kan besøkes av publikum. Klagebyrået gir mennesker mulighet til å få juridisk veiledning i hvordan man kan klage fra advokater med spisskompetanse på feltet, blant annet Stine Moen, Helge Hjort, Mads Andenæs og Ketil Lund. Man får også utdelt en mal som kan brukes når man klager til Statsforvalteren.

The Recovery Channel er ikke bare en film, det er en aktivistisk plattform og en sterk appell til endring som stiller spørsmål ved et system som ofte blir akseptert uten å bli utfordret. Den kunstneriske aksjonen kombineres med at WSO – We Shall Overcome lanserer nettsiden rettigheteripsykiatrien.no

-Mennesker som utsettes for tvang i psykiatrien opplever ofte stor avmakt og at de står veldig alene. Det er kun 5-8 % som får medhold i klager på tvang i psykisk helsevern, og mange trenger rådgivning i hvordan man kan bruke klagesystemet, uttaler Mette Ellingsdalen fra WSO om aksjonen.

Aksjonen er et samarbeid mellom kunstner og filmskaper Ellen Ugelstad, Oslo Pix Filmfestival og brukerorganisasjonen WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Pop-up Klagebyrå finner du i Markveien 35, sentralt på Grunerløkka
kl. 12-16 fredag 1 september 2023

Teaser/trailer til filmen
https://vimeo.com/twentyonepictures/teaser

Les mer om The Recovery Channel her
(https://www.oslopix.no/no/film/2023/the-recovery-channel).

SLUTT

For spørsmål om Oslo Pix Filmfestival, vennligst kontakt
Ingvild Vaale Arnesen

e-post Ingvilda@festivalkontoret.no/ mobil 951 87 919 

For mer informasjon om Klagebyrået og kunstnerisk aksjon samt intervju forespørsler vennligst kontakt:

Ellen Ugelstad

ellen@twentyonepictures.com / mobil 90923247

Om «KLAGEBYRÅET»
https://www.twentyonepictures.com/klagebyraet

Aksjonen er inspirert av en scene fra filmen THE RECOVERY CHANNEL og er løselig inspirert av “Artistic Activism” som defineres som:“A dynamic practice combining the creative power of the arts to move us emotionally with the strategic planning of activism necessary to bring about social change”

Om «The Recovery Channel» | https://www.twentyonepictures.com/recovery-channel
The Recovery Channel er en sjangerutforskende film som bygges opp som en nyhetssending og består av to nyhetsopplesere, reportasjer og gjester i studio. Her går man i dybden og presenterer nyheter som handler om psykisk helse, menneskerettigheter og tvang i psykiatrien. I tillegg følger vi redaksjonsmøtene og Randis liv utenfor sendingen, som pårørende til søsteren Ylva som ikke vil ta imot hjelp. Filmen kommenterer også medias rolle, dens makt og hvordan deres knappe form er med på å definere hvordan vi mottar kunnskap om psykisk lidelser, diagnoser og tvang.

Om «WSO – We Shall Overcome» www.wso.no

er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. WSO ble stiftet i 1968 og er Norges eldste brukerorganisasjonen innen psykisk helse. WSO jobber for at mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse skal ha rettigheter og rettssikkerhet på lik linje med andre, i tråd med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter – CRPD. Psykisk helsevernloven må erstattes med ikke-diskriminerende lovverk, og tvangsbehandling må forbys. Vi jobber for et skifte av forståelse fra en medisinsk modell til en psykososial modell. Det må utvikles tjenestetilbud innen psykisk helse basert i menneskerettigheter, som sikrer selvbestemmelse og valgfrihet rundt egen behandling. Medikamentfrie tilbud må være tilgjengelig i hele landet for de som ønsker det.

Om Ellen Ugelstad |www.ellenugelstad.com

Prisvinnende filmskaper og kunstner Ellen Ugelstad mottok en BFA i filmi San Francisco, California. Ugelstads filmer strekker seg fra dokumentar til fiksjon og utforsker tematikk som normalitet og galskap, makt og avmakt, syk og frisk.  Indian Summer, om hennes yngre bror som lever med schizofreni diagnose ble nominert til International Young Talent Award på DOK Leipzig, og Nordic Dox Award på CPH:DOX og nominert til Gullruten for beste regi og dokumentar. Kortfilmen hennes Møterommet vant beste manus på den norske kortfilmfestivalen i 2017.  I hybridfilmen Making Sense Together (2018) som nylig ble vist på Nasjonalmuseet, undersøkes forholdet mellom makt og avmakt i psykiatrien. Både “Den grønne dalen” og “The Wonders Beneath the Sea”, ytterligere to kortfilmer av Ugelstad, mottok Gullstolen for beste kortfilm i Grimstad.

Om Oslo Pix Filmfestival, 28.8.-3.9.2023 | https://www.oslopix.no
Oslo Pix Filmfestival gir deg filmene du bør bry deg om akkurat nå, uavhengig om de kommer fra et studio i Hollywood eller er en indiefilm fra Serbia. Festivalen løfter frem den nordiske filmen med konkurranseprogram for fiksjon og dokumentar, og dyrker europeisk og amerikansk kvalitetsfilm.Festivalen er til for alle som trekkes mot originale og grensesprengende fortellinger, om det er gjennom eksklusive førpremierer eller tidløse klassikere. Festivalen viser filmer på Vega Scene, Ringen kino, Sentrum Scene, Dansens Hus, Nasjonalmuseet, Frogner kino, Colosseum, Paulus kirke. Schous plass og utvalgte barer på Grünerløkka