Om «Søkelyset»
——————————————————–
Tidsskriftet Søkelyset ble startet i 1988 av Tormod Bakke, og utgis i dag av
WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Søkelyset kommer ut en til to ganger i året.
Søkelyset er et blad for alle som ønsker et mer menneskelig samfunn,
et samfunn som ikke skaper psykiske lidelser. Der konflikter løses på en fredelig
måte, uten diagnoser, tvang og vold.
Et samfunn der mennesker bryr seg om hverandre.

Søkelyset sendes ut gratis til WSO sine medlemmer. Man kan også bestille abonnement på Søkelyset uavhengig av medlemskap i WSO.

Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien

Søkelyset gis ut av WSO, og er inkludert i medlemsskap.

Pris: 50 kr pr nummer.

Adresse:

c/o WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Østerdalsgata 1 L

0658 Oslo

epost: sokelyset@wso.no