Medlemsskap

Medlemsskap:

Kontingentsatser sist vedtatt på landsmøtet 2021:

Individuelt medlemsskap: kr 100 pr år

Familiemedlemsskap: kr 150 pr år for inntil 3 familie/ husstandsmedlemmer, kr 50 pr familiemedlem utover dette.

Tidligere innmeldte livstidsmedlemmer oppfordres til å betale kr 50 pr år.

Som medlem i WSO får du mulighet til å delta på møter, kurs og sosiale aktiviteter og turer. Ved noen arrangementer, som landsmøte, landskonferanse, Amaliedagene og enkelte kurs er det mulig å få dekket noe av reisen for de som bor langt unna Oslo. Medlemmer får WSO-posten og Søkelyset gratis.

Hvis du har spørsmål angående faktura eller medlemsskap, eller om du har informasjon om navn eller adresseendring, send en epost til post@wso.no eller ring WSO 22413590 i kontorets åpningstid mandag-onsdag-fredag kl 12-15.

Medlemskontingent betales helst ved hjelp av faktura med KID nummer, som sendes ut hvert år i februar.Men har du mistet fakturaen kan du innbetale til konto 62420524639, husk å føre på navn. Kontingent må betales før nyttår for at du skal bli regnet som betalende medlem i år.

Innmeldingsskjema