WSOs likepersonstelefon

WSO likepersonstelefon 90149952 WSO har fast likepersonstelefon mandager kl 15-16   tlf 901 49 952  Her får du snakke med en av …

Prosjektrapporter

«Livslange psykososiale og sosioøkonomiske følger etter tvangsmedisinering, i et menneskerettighetsperspektiv». Sluttrapport til Tvangsforskningsnettverket om et WSO-prosjekt gjennomført i 2018.