Hjelpetelefoner – krisetelefoner

Kirkens SOS? ????? ?22 40 00 40
Landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon, meldinger og chat. 

Mental Helses hjelpetelefon? ????? ?116?123?
For alle som trenger noen å snakke med, eller skrive til. 

Redd Barna – Kors på halsen?????? ?800 33?321
Gratis og anonymt telefontilbud, mail og chattetjeneste til barn og unge. Hverdager kl. 14 – 22.00. 

Alarmtelefonen for barn og unge? ????? ?116 111
Gratis, døgnåpen tjeneste som betjenes av erfarne fagfolk. Bekymrede voksne kan også ringe. 

Telefon for incest- og seksuelt misbrukte?????? ?800 57 000
Telefonen er døgnåpen og gratis fra fasttelefon og Telenor mobil. Landsdekkende. 

Oversikt over andre hjelpetelefoner

http://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder