AKSJON FOR MEDISINFRIE TILBUD

adminBlogg

Vi krever at det opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har fått egen webside:

www.medisinfrietilbud.no  

«Aksjon for medisinfrie tilbud» er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP, Aurora, Hvite Ørn og WSO.
Aksjonsgruppa  består nå av Jill Arild, styremedlem i Mental Helse, Anne-Grethe Terjesen, daglig leder i LPP, Per Overrein, leder i Aurora, Jan-Magne Sørensen,  leder i Hvite Ørn og Håkon Ueland, leder i WSO.
.
Aksjonen startet med at det ble sendt et brev til helseministeren / HOD 21.10.2011, hvor aksjonens krav ble presentert.
Dette resulterte i to møter med HOD.
Det siste møtet , 22.08.2012, er referert her.Det ble sendt et nytt brev til helseministeren / HOD 10.09.2012, med forslag til tiltak for å utvikle medisinfrie enheter.
Dette brevet ble sendt på nytt 04.10.2012, adressert til den nye helseministeren Jonas Gahr Støre. Brevet kan leses her.
.
Aksjonsgruppa har utarbeidet et grunndokument, som forteller hva organisasjonene er blitt enige om. Grunndokumentet kan leses her.
Aksjonsgruppa var invitert til møte i Helse og Omsorgsdepartement 11. februar 2013, og overrakte grunndokumentet til statssekretær Øye. En kort rapport fra møtet ligger her.
Bilde fra overrekkelse av grunndokumentet i Helse og Omsorgsdepartementet
Fra venstre; Anne Grete Terjesen, LPP, Jan Magne Sørensen, Hvite Ørn, Kjell Erik Øie,Statsekretær i HOD, Mette Ellingsdalen, WSO, Karl Olaf Sundfør, Mental Helse, Per Overrein, Aurora.
12. februar 2013 ble det arrangert et rådslag om medikamentfrie behandlingstilbud av Helsedirektoratet og Erfaringskompetanse. Aksjonsgruppa var representert i planlegging av rådslaget, og sto også på programmet med fire forskjellige innlegg. Det ble et fruktbart og spennende rådslag hvor vi kom ett skritt videre mot å få realisert vårt mål. Se Mette Ellingsdalens innlegg om aksjonen her:
Det ble sendt et nytt oppfølgingbrev til helseministeren 02.09.2013, det kan leses her.
Her er et videoforedrag med Mette Ellingsdalen, det gir en del bakgrunnsinformasjon i forhold til behovet for medisinfrie tilbud.