Åpent brev til Aftenposten.

adminBlogg

En tredelt artikkelserie nylig publisert i Aftenpostens papirutgave og nettavis er dessverre bygd på så mange faktafeil, at en stor gruppe mennesker med dette stigmatiseres på det groveste.

 

Aftenpostens tyngde og plass som en av vårt lands viktigste nyhets- og informasjonsleverandør, gjør at vi ikke kan overse den enorme virkningen denne artikkelserien må ha på lesernes referanseramme om mennesker med psykiske helseplager, lidelser eller psykiatriske diagnoser.

Som representanter for disse menneskene, velger derfor Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn, Aurora og Mental Helse Ungdom å publisere dette brevet til Aftenposten.

 

Artikkelserien ble publisert i Aftenpostens papirutgave og på Aftenpostens nettavis torsdag 1. mars 2012, fredag 2. mars 2012 og søndag 4. mars 2012.

 

I det første oppslaget har Aftenposten brukt jordmor Sara Kahsay og et overfall på henne som case i en sak som skal forklare Paulsrud-utvalgets foreslåtte regler om tvang, som er ute på høring nå. At dette er hensikten med saken, vises blant annet tydelig gjennom faktaboksen ”Bakgrunn – vil redusere tvang” på side 4 og spaltesaken på siden 5: ”Advarer mot forslag om mindre tvangsbruk”.

 

Artikkelforfatterne har dermed blandet sammen grove faktafeil om pasienter i spesialisthelsetjenesten som behandles med tvang, med Kahsays sak, der gjerningsmannen muligens blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

 

Verken dagens regler om tvang eller utvalgets forslag er gjengitt korrekt i saken. Det er riktig at utvalget vil innføre et krav om at pasienten ikke kan tvangsinnlegges hvis han eller hun er «beslutningskompetent».  Det går ikke frem av artikkelen at forslaget bare gjelder pasienter som det er aktuelt å legge inn på behandlingskriteriet og ikke pasienter som kan være til fare for andre. Dette må vel være en helt vesentlig opplysning å ha med, når saken dreier seg nettopp om personer med psykiske lidelser som kan være til fare for andre.

 

Forskjellen mellom rettighetene til pasienter med og uten beslutningskompetanse, og hensynet til samfunnet når det gjelder personer som har utført voldshandlinger, er ikke forklart for leseren. Det er også blandet sammen på en slik måte at leseren sitter igjen med et inntrykk av at alle med en psykisk lidelse eller diagnose er potensielle voldsforbrytere.

 

Artikkelserien konstruerer med dette en grunnløs ”sannhet” basert på fakta som er mistolket og feil fremstilling av gjeldende rett og forslag til lovendringer. Dette kunne og burde ha blitt rettet opp etter første oppslag, da journalistene ble gjort oppmerksomme på dette av Mental Helse via direkte korrespondanse på e-post samme dag. Det ble også sendt debattinnlegg fra både Mental Helse og lederen av det omtalte lovutvalget til Aftenposten, uten at noen av disse ble antatt. Heller ikke en e-post fra Mental Helse til sjefredaktør Hilde Haugsgjerd, er blitt besvart. Hvite Ørn ble intervjuet i den siste artikkelen i serien, men ble feilsitert og satt i motsatt sammenheng i forhold til hva organisasjonen står for. Her ble det lovet sitatsjekk, uten at dette ble gjennomført.

 

På denne måten har journalistene og Aftenposten nektet tilsvar på vegne av både gruppen som er stigmatisert og unnlatt å rette opp åpenbare feil.  I stedet ble feilene gjentatt gjennom hele artikkelserien.

 

Dette er med på å forsterke stigmatiseringen av våre medlemmer og andre berørte.

 

På bakgrunn av dette har Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn, Aurora og Mental Helse Ungdom på vegne av våre medlemmer i dag klaget Aftenposten inn til Pressens Faglige Utvalg, for brudd på Vær Varsom-plakaten pkt. 1.2, 3.2, 3.7, 4.1, 4.13 og 4.14.

Vi håper dette vil føre til debatt og bevisstgjøre ikke bare Aftenposten, men alle redaksjoner i Norge.

Av: Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), We Shall Overcome (WSO), Hvite Ørn, Aurora og Mental Helse Ungdom