WSOs LANDSMØTE 2016 avholdt 30. oktober

adminBlogg

Landsmøtet ble avholdt søndag 30. oktober kl 12 i lokalene til LO Stat, Møllergata 10, Oslo.

Det ble valgt nytt sentralstyre:

Leder i sentralstyret: Håkon Rian Ueland

Nestleder: Bjørn Ingar Pedersen

Kasserer: Grete Johnsen

Sekretær: Kristin Sommerseth

Styremedlemmer:

Selin Kibar

Espen Pedersen

Birgitte Espolin Johnson

Varamedlemmer:

1. Dag Erik Tinghaug

2. Rannveig Aunan

3. Hege Westbø

4. Monica Løschbrandt