WSO har sendt innspill til representantforslag på Stortinget om musikkterapi

Grete JohnsenBlogg

Det har kommet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe (Sp) om å implementere musikkterapi i helsetjenestene og å øke den nasjonale utdanningskapasiteten.

Landsforeningen We Shall Overcome – WSO – vil med dette gi sin støtteerklæring til forslaget. Gjennom våre medlemmer har vi kjennskap til et sterkt ønske om at det implementeres mer musikkterapi i de psykiske helsetjenestene på alle nivåer.

Vi har også medlemmer som har god erfaring med musikkterapi. Her en uttalelse fra en av dem: Som medlem i WSO og mangeårig bruker av psykisk helsetjeneste, og nå elev på voksenopplæring i Oslo, vil jeg gjøre et poeng av hvordan min personlige erfaring med musikkterapi er, og det er som følger: bedre selvtillit, bedre språk og et bedre liv.

Vi viser ellers til Norsk Forening for Musikkterapi og deres begrunnelser for å satse mer på musikkterapi:

• Musikkterapi representerer mye av det som i dag etterspørres i psykisk helse- og rusfeltet: stor grad av brukermedvirkning, fokus på livskvalitet, mestring, trivsel og håp. Musikkterapi er derfor spesielt rettet mot å støtte opp om sosiale og personlige bedringsprosesser (recovery).

• Musikkterapi er anbefalt i Helsedirektoratets nasjonal-faglige retningslinjer for både psykose og rusavhengighet. Det er likevel svært få institusjoner som tilbyr denne behandlingsformen – kun omlag 30 musikkterapeuter jobber i disse feltene i dag.

• Brukerundersøkelser viser at brukerne verdsetter musikkterapi svært høyt, og at de ønsker mer av dette tilbudet.

• Musikkterapi er en legemiddelfri behandling uten kjente bivirkninger.

• Musikkterapi bidrar til å gi bredde og styrke til den tverrfaglige behandlingen vi skal tilby pasienter med psykiske lidelse og rusavhengighet.

Vennlig hilsen

styret i WSO

Mer informasjon om musikkterapi og psykisk helse finner du her: http://gamut.no/kunnskapsbeskrivelser/musikkterapi-og-psykisk-helse/