Ressursgruppe for stemmehørere

Grete JohnsenBlogg

Møter for stemmehørergruppa høsten 2017.

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Dette forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og at man aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelse som skyld, skam og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaet vi tar tak i spinger ut i fra den åpne dialogen i gruppen og ett viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

Møter finner sted i WSOs lokaler i Møllergata 12 kl 17.30-19.30

Datoer høstsemesteret 2017

Mandag:

28.8

18.9

9.10

30.10

20.11

11.12

Du er hjertelig velkommen til å ta med deg en venn eller pårørende. Møtene er først og fremst for den personen som hører stemmer. Pårørendes rolle er å bistå så den personen som hører stemmer kommer til ordet.

Vel møtt og vennlig hilsen

Marit og Siri

kontaktperson Siri Blesvik (sirible@online.no)